Great Lent - Saturdays & Sundays Hymns

Seasons > Great Lent - Saturdays & Sundays > Liturgy: A Penchois

A Penchois

Az Pezn[oc c ic Iyzcouzc Pic x.z,rizctoc c
e
zrnyx x c ctezuix n `ez `zhryic  `ezjwzzn

`
zzn `zzhmecae  `zn`ezhozouc c  nem `zhmez `c x.zn`ezjwc rhz
sa
x x x `zntezfcox zttezn qex zn neznnozbiz.


A
zznozzn hwc c n mareznezrnyc x.zctezuic n
qe
zn oux x c touzboc  nezm oux zmez;myizz

ou
zzoh `znteznec c r `zprozcec x.zu,ezc;ec
e
znwx x c s `ezboc l eznjwx z `zmmozzc.


A
zziezzrnoc c.zbiz ac x.ziezrnox biz
Pa
z [ox x c ic Iyzcouc c ,wz nyix z `ezbozzl

je
zz `zmmozn bwc c.zk `znac x.ztezrnox biz
ou
zdex x x `zmmozn [ox ic `zn`zat,wx z `ezbozzl.


Je
zz Pezzniwc c.zt eztqec x.zn nivyoux iz
ma
zrex x c ftouzboc  `znjex z pezkrazzn

ma
zzrezzc`ic c. `znjez tec x.zkmeztoux roz
je
z vwx x xk pez piz`wouc  saz nix z`eznezzh.


Ouzz `zc;ozinouc c.zfiz pec x. Mazrizac
ouz `x x x zc;ozinoux fiz  eztqex n tezcnezjizz

ouzz `zc;ozinouc c.fiz azcmic x.ciz `zmmoc f
sa
zf,ax x x zneznnox zbiz nax zn ezbozzl.


Ma
zzrex nhwc c c. nezm nizac x.zggezloc c
e
znwx x x zs `ezboc l eznjwx z  `zmmozzc

je
zz azxizac c.x c ac x.zxizac
z
c ax x x zxizazc Mazrizaz ]pax zr;eznozzc.