Kiahk Hymns

Listen, O daughter, Consider and incline your ear;
Forget your own people also, and your father's house;
So the King will greatly desire your beauty; Because He is your Lord, worship Him.

Seasons > Kiahk > Liturgy: Third Aspasmos Watos

Third Aspasmos Watos

Ox uo xc xx xx xx xxxah Zax,axx rixx axxx zzx.xx xxxx.xx xxc pi xx xxxc.
+xcxx xx ouxx yxxxx xx xxxc.xx xcb  `xx n;oxx.xc xxxx xxxc.xxk axx khi xxx xxc.
xx xxxxsexx nnouxx fix.xxxxc.xxxc.+xcxc xx na xxxx.xxxc xxxc.
xc xxf qexc.xx xxxx xxxan `xpjixx nmixx cixxx zzx.xx xxxx. `xxmpix `xpro xx xxxc.
+xcxx xxdroxx moxxxx xx xxxc.xx xc xx c Iwxx.xc xxxx xxxc.xx axx nnyxxx xxc.
xx xxxx xxc pixx rex. xxxxc. xxxc. +xcxcf]xx wxxxx.xxxc xxxc.

xcx mcx Axc.xx xxxx.xxxc. axxlyxxlouxxx zzx. xx xxxx.xx iaxxAxx xxxc.
+xcxx axxlyxxlou xxxx xx xxxc.xx xx iaxx A xc.+xc.xxxx xxxc.axx lyxxlouxxx x iaxx
Pi`x,rixctoxxxxc pixxmixx cix. xxxxc. xxa`excboxclqexxn `xxViw xxxx.xxxc xxxc.
xc xxt qaxc xx xxxx xxxc.xxjwxxouxxx zzx.xx xxxa `xnnixx`exxwxx xxxc.
+xcxx xxn tyxxrouxxxx. xx xxxc. xxxc xx cwxx xc.xx xx xxxc..x] `xcmmoxcn ouxcoxch naxxi nawcn.

`Axx xx gioxxxc c. `axx xx gioxx +xcxcc.  `axxxx.xcxc gioxcxc c.
Kuxcz rixx oxcxc c caxxxx. baxcxc wxcxc;.
`ply+xcxx ryxcxc c.  `oxx ouxx raxcxc noxcxcc.
kex `yx gyxx tyxc `axgixcaxcc couxc doxxxx.xcxxx.xxc xx.xxc xx xyxcxcc.
Axnd you xcxx.xx xx xxxc.xx xxbrouxxx zzx.xx xxxx.xx ght. Zaxchaxri xx xxxc.
+xcxx xx xx axxxx xx xxxc.xx xc xxs thexx.xc xxxx xxxc. xc xxprie xxx xxc.
xx xxxx xx xx st goox.xxxxc.xxxc.+xcxc xxd newxxxx.xxxcxxxc.
xc xxs  thexc.xx xxxx xxxc.xx xxbixxx zzx.xx xxxx.xx rth oxx f the xx xxxc.
+xcxx foxx reruxx nnexxxx xx xxxc.xx xc xxr Jo xx.xc xxxx xxxc.xx xxhn the xxx xxc.
xx xxxx xx xx Ba xx xxxx xx xx xx ptixxxx xxxc xxxc.

xcxx st. A xc.xx xxxx.xxxc.xx llexx luxxx zzxc. xx xxxx.xx iaxx axx xxxc.
+xcxx xx llexx lu xxxx xx xxxc.xx xx iaxx a xc.+xc.xxxx xxxc.xx llexx lu xxx x iaxx.
Chri
xx xxxxst  Whoxx ixx s bo x.xxxxc.xxxc.+xcxc xxrn fro xxxx.xxxc xxxc.
xc xx m thexc xx xxxx xxxc.xxFaxx thexxx zzxc.xx xxxx.xxr bexx fo xx xxxc.
+xcxx re axx ll axx gexcxxx. xx xxxc. xxxc xx s, saxx xc.xx xx xxxcve. . uxs axnd haxve me+xrcyxxoxx n uwcs.

`Axx xx gioxxxc c. `axx xx gioxx +xcxcc.  `axxxx.xcxc gioxcxc c.
Kuxcz rixx oxcxc c caxxxx. baxcxc wxcxc;.
`ply+xcxx ryxcxc c.  `oxx ouxx raxcxc noxcxcc.
kex `yx gyxx tyxc `axgixcaxcc couxc doxxxx.xcxxx.xxc xx.xxc xx xyxcxcc.