Coptic Weddings Hymns

Those whom the Holy Spirit has tuned together like a harp always praising God
With Psalms and hymns and spiritual songs, day and night with an unceasing heart.

Seasons > Coptic Weddings > Bride's Procession: Shere Maria

Shere Maria

<ezrezMazrix az]zouzz.rwz ]zbwzz.`nz`azlozliz.`znzatex rqex llwzz.
;yz`eztez `zmpezouzwx i.ezrouzwzrd i `ex rozc azujex m piz `zcmazh `zntez`zpwx nq  `x nqyc tc.


`zPsyzriz `zm `zVnoux]z  qeznouz.ed mez;myic w  azfz[izzca+zzrzxzqezzn]zpazr;ex.cd nozzc.
azcmix cix `x mmozf.azfcwx ]x  `x mmozn. azf,azz.zneznnoc biznaz w x n `e+x bozl.


Azrejex m oux `x hmozt.`wztax isex lec t.haznmyzz.zsazvcac jiz`ez ed peztax ioz.
jez`ax pix lox gox c  `x ntez `zviwczt  `izz af[icax rzx`ezbozed l  `znqyx ]x.


Nix m `zn`zchizmizezthizjex n pix kax hix. azcezrmax u `zm`zVnoux ]z`ezbyz w x l `ex roz.
jez `zn;ozouz `zchix miz. `znrex m`x nkax hiz. azrezz.zezrmac u `zmpized rezucwcxs.x cc nt.


Aoumyx s `zn`zchix miz. z[izztax ioe. Azzusazz x x sniz  `ez]zed meztoux roz.
azllax  `zmpouz `x svox h `ex pex tax ioe.;yzz.zez;nex cwzcqezn niz ed hizox mix.


`x N;oxgazr pezpizpuzrgox c eztz[ox cie. `eztazujezz.xx m piz`anamyized   `znqyc tf.
`eztexvax i pec  Ezmmazznoux ye l. `eztazf`izz.zazfswc pizqez ed n teznex jiz.


Mazrex ntax iox  `zn`tpax r;ex nix az.  `zn]zz.zsezlec t  `znazed tkazkix ax.
]x kax ;ax rozc.`zmpax nax gix az.z]zz.z;ez`oc tozkozed c Mazric xs.x acc.


Azrex[ix cic  `zehox tex   `x tvex tezz.ztaziyoux t `zehoztezed  `zpkax hiz.
nezmcwx ntznizbec n `eztezz`x nqye tf. jez azrezz.zezrmac v  `zmpiz ed rezfcwcxs.x cc nt.


`x N;oxgax x r `ax lyx ;wc c. pizmazz.`znsezlexx t  `zed nkaz;ax rozc.
a`ntePix ,rix ctouc c piznux mvix ox c.
kax taxx  nix. `zzcmyc.  `zm`x prox vyx.xtix.zzkovv n.


Ari`prex cbex uix n `ez `zhryix  `ex jwx n@  `wz tezn[ozic`znnyzbtyzrex n ]z;ez`ozed tozkoc c.
Mazrix az  `z;mazu`znIzycouzc Pix ,rix ctoux c  `zntezf,azz.zneznnoc biznaz w x n `ec xs.x boc l.
Haizl toz Max ryx  thezz. queex n thezz. ux nbax.x x rrex n vizzne.
thazt noz fazz.x x.x zqe zrmezr tox ilezd.  Izn hex r ix s foux nd thez Cluzstex r ox f Lic fe.


Thez Sozz zn ozf Gox x z ed d izs trux lyx  izncazrnazzte. fro+zz x m thezz.x x.x  Vizz.x rgizzn.
She
z box x re Hix x m; Hex  sax ved ucd s.. azz znd fozrgax x ve ux s ozuzr sicd zns.


Youzz  foux nd grax z ed ce, O+x  Brixs de. Maznyzz x spox zke ozf youz w x r hox nozr,
fo
zr thex  Lox goc s ozf thex  Fax thec r. cazme azz znd wazs ix zncazrnax x te ox f youx .


Whazzt
wox mac w n ox x n eac rth. Bezcazz zme Mozthex zr ozf Gox x d bux t youz?
Fo
zr whizlez youz azre ac. Wozmax n ozf thez eac rth. a you becazz zme thez mox thezr ozf thez ed  Crezac xs.x tocc r.


Ma
x nyx  wox mezn rezceix ved ho+x nxs or. aznd gazz x x x z ed ined thez kix ngdozm,
bu
zt thezzy dizd nozt reac.zch youzzr hox noc r. Oz youzz z thez fax x z w ir azmozng wox mex n.


Youz azre
thez hizgh
to
x wezr. izn whizzch
thex  treax suzz re.. wazz x x x z ed z s fouc znd,
whix x ch ic s. Izmma+zznux eedd l. whoz cazz x x x zme aznd dwezlt izn youx r wox mb.


Le
x t ux s hox noz.zr thezz vix rgizniztyz.. ozz zf thez brix zde, whoz  iz w s wizthouzt max lix ce,
pu
zz x x z ed re, ax ll hox lyz.. thezz z Thezoc tozkoz.w x s Mac xs.x rycc .


Youz a
x re ex xax ltez.zd mozzre thax n heax vezn; youz  azz x re hox x nox red mozre thazn eax zrtha
aznd
a
x ll crex ax tioz.xs n thex reicd n. fozr youzz z bezcax me thez mozthezr ozf thez Crezac xs.x tocc r.


Tru
x x x z.zlyzz youx  ac re. thez puzz x x x x re brizdazl chax mbex r
whix ch bex loc ngs. toz Chrizzst the+z  brizdegrooxs m..
ax ccox x rdix ng. tozz thec. vozice ox f thex  prox x x.zzphecc ts.


Ix ntex rcec de. ozn oux r bex hac lf. Oz Lazdyz ozf uzs a
x ll, thez Thezoz w tozkozs, Max ryz
thez mox thex r oc.zf Jex sux s Chric st. thazt Hezz ma
zy fozrgix x ve uz w s ozuzr sic xs.x cc ns.

123movies