Coptic Weddings Hymns

Those whom the Holy Spirit has tuned together like a harp always praising God
With Psalms and hymns and spiritual songs, day and night with an unceasing heart.

Seasons > Coptic Weddings > Bride's Procession: Ee Parthenos

Ee Parthenos

`Yzz pax r;ec.znoxxc cyxxmezzrozzn tozzn `uzzpezzrouzzcizzozzn tix xs ktizz.
kezz `yx  gyc.z toxx. `cpyxxlezzozzn twzz  azzprozzcizztw `prozzcax xsgizz.
a+xx ggezlixx  meztazz pizz mexnwzzn dozzxozzlozzgoux xs cizz.
`mmaxxgi dezz. metazz azzctezzrozzc `ozzdizz pozzroux xs cizz.
diyzz +x mazzc gazzr `ezzgex nnyx zz;yzz.
pezzdizzoxn nex zzozzn.
`o`pro`ewx  nwx n ;ezzoxx.-nn.z q x zzzc.
Tozzdax y thec. Vizrgixx n. gixx xx ves.
bi
zzrth tozz thezz Su+zzprezzme. Ecc ssezznce.
A
zz x nd thec.z eaxx rth. Occ ffezzrs.
the
zz mazzngezzr toz thez Uznazpproazz.cc chazblezz.
The
+zqe azngezqe ls wizth thezz shezzphezzrds. glozzricc fyzz.
a
zznd theza wizzse mezzn.
Wi
cc th thezz stazzr. joucc rnezzy.
Fo
x r tox uzzs ixx s bozzrn.
a
x x  nezzw chixx +zzld.
Go
zzd bezfox x cc .-nn.zw re thez az gezzzs.

123movies