Kiahk Hymns

Listen, O daughter, Consider and incline your ear;
Forget your own people also, and your father's house;
So the King will greatly desire your beauty; Because He is your Lord, worship Him.

Seasons > Kiahk > Liturgy: Efemepsha Ghar

Efemepsha Ghar

`zFezm`zpsaz gax xs r qex n oux.x x mex ;myiv.
cd.
ov uox zzh ouzzdizzkexx.x x x ox n pev.
x
ezz;rev n. hwx c `ex Vnouzz xx]zz `ntax x x `x vmyiv.
x
`zzP[ov ic. vyx ezztsovv p. qex x x n `xtvezz.

Pe
zzfrazzn hox xs lj ox uox h `x f `x cmazrwzouv.
x zz
t qev n. rwx zzouxx `zznnyz.ex x x ;oux av.
x
b `x etev. vax zzi pecc `z.Vnoux x ]x `x Viwv.
x zz
t nev m. `x zzPsyzzrizz nezzm Piz.`pnex x umax e;oux azzb.

O
zuozh `zntezn]z`wz oux xs `x n]x.x x cex mnev.
x
Mazzriv.x azz ]cc.;ex `ox x x tox kov.
x
c@ ]zzmav h. `x zzcnoucc ]z. `n `x x x ckyx nyv.
x zz
piv. `ax zzhoxx `zzn`ax lyx x x ;ix nozzc.

O
zuozh `znteznwx xs s `ex box.x x l ryx twv.
x zz
c qev n. oux zznicc s]z. `mmex x x tcax i`ev.
x
jezz ,ev.rex zz necc `wx ]x x x pax r;ex nozcaozuozzh `zzP[ox icx sox p nex mezz.