Papal Hymns Hymns

Seasons > Papal Hymns > Liturgy: Ee Aghapy

Ee Aghapy

`Yzz `ax gazzpyz touz :ezzoux. Pac ztro A A c.
kez + `yx ,ax rix ctouzz. moznozgec.znou A A c.
`uiz - oux  Kux rizouz. dez kez :ezzoux. kez Cwztyzrozc `yc.z mw A A n.
Iyzzcouz  `z<rizz.-v +v -cd.zqwazqwazqe zctouc.zz cd.Kez + `yzz koix nwzni`az. kez `yzdwx rec z`azz.
touz `ax giouz  `zpnex umaz xs zztozzc.
`iz + `yzzmex tax toux. `azgiwz tac ztouzz.
kez mazkazri`wz taz xs zztouzz.
pa
ztro+zzc `yx mwx n pazpaz azbbaz Tax wac.zdrozzc.
Pazpaz kez paztrizaz xs zzr,ouzz.
ty-zzc. mezgazzlozz.+ pox lex wzzc. Azlex xazn `zdriz xs zzazzc@
ne
zm `x t,wx razz. ty-v +v -cd rc. `zn<yzqwazqwazqe.zmic.zz cd.nezm `zztpox li+zzc `zmPeznnouz]z  Iezrouzcac.zlyzzm.
nezm ]q `x tiouz `zmbax kiz `zmpez xs zzmezznt@
ne
zm }lu+zzbi`az nezm Noux bi`ax. nezm Niz`ec.z;azzus.
nex m Ax frizz.-v +v -cd.zqwazqwazqe zki`ac.zz cd.In the presence of the bishop of the see add the following:
Ke tou `a+zzgiozc ke makax rioux. `ezdezcizmwz tac.ztouzz.
touz paztrox c `yx mwx n azbbaz Daz xs zzuizzd.
ozr;odo+zzxouz `yzmwx n `ezpizckox pouc ztyzzc.
po
x lewx c  tax utyx c. kex  twx n `ox riwzz.-v +v -cd.nazqwazqwazqe zutyc.zz cd c.

In the presence of Bishops:
Nezzm nex niwz]z  `zn`ezpix ckox pocd c. nyx ex t,yc. nezmax n

Conclusion:
Mazrez pizz. `x klyzrozc nezm pizlax ox c tycd rf.
ouzjax i qezn `zP[ozzic.  jez `azmyx n. ezc`ezswcd.zzpiccd .

123movies