Papal Hymns Hymns

Seasons > Papal Hymns > Liturgy: Nisavev Teero

Nisavev Teero

Niv  cav.x x.ze ws xs bex u tyz.x xs rouzz.
`x ntex Pix crazzycd.v lnyv.
ze x.(ze ws xs x.w x x.)2+x x c. (x x.)2z cd.


`
x etex rhwz x xs zzb.
`
x enix kax p `zznnoucd.v bmav.
ze x.(ze ws xs x.w x x.)2+x x c. (x x.)2z cd.;a
x mix `oz x xs zz.
a
`noux `x s;yz x xs zzn.
`x nAx x azzrwcd.v n kav.
ze x.(ze ws xs x.w x x.)2+x x c. (x x.)2z cd.ta
x  `xptaz x xs i`ozz.
`x n]x mex toux ycd b.


`zmpezniwxt ezttaziyouzt `znazr,iz`ex rex uc.
pa
zpaz+ azzbbaz Tazwaz.x xs q x.x x x.zzdrozz xc.
pix mex nrizzt `zntezPi `x ,rizzctoz. xsc.


Or:
`zmpezniwxt ezttaziyouzt `znazr,iz`ex rex uc.
pa
zpazax bbaz Tazwax drox c.
nex m nex niwz]z  `zn`zpix ckox pocd c.
+ nizz ex t,yz x xs q x.x x x. nezzmazz x n.
ni
x mex nraz]z  `zntez Pi`x ,rizzctoz xs c.

123movies