Papal Hymns Hymns

Seasons > Papal Hymns > Procession: O King of Peace (Epouro)

O King of Peace (Epouro)

`zPouzzrox  `xntex ]xx.x c z xx.
hizzryx cd.x nyv mox.+x i naxx.
x
n `x ntezz -cd.cd.+cd khix ryz x znyzz.
c
+zzemnizz x nax n  `x ntezz.cd.c z xx k.
hi
zzryx cd.x nyv  ,ax.+x nexx n.
no
x bix nazz -cd.cd.+cd n `ex boz x xs.zzl Jwzz c r `ex bocd.x c z zzl
`
zznnizzjax cd.x jiv x.`+x ntexx.
x x
]zz -cd.cd.x ex k`klyx ciz x z`azz.
`a
+xx x x rix cozz cd.c z xx bt `ezzrox cd.
x v x.+x
c `xx.x nnex ckizz -cd.cd.
x
m sax `ex nez x xs h.Ezzmmazz c noux ycd.x c z xx l.
pe
zznnoux cd.x]v x.x  qexx.
x
n tex nmyzz -cd.cd.cd ]x   ]z x znouzz.
qe
+zn `p`wzz x oux  `x ntezz cd.c z xx.
Pe
zzfiwx cd.x v x.+x t nexx.
x
m Piz`pnezz -cd.cd.+cd umaz E;ouzaz x xs b.`zzNtezz c f `x cmoucd.x  `ex rox xx n.
ty
zzrex cd.x v x n.  `x ntexx.
x
ftoux bozz -cd.cd.x  `+x nnex nhyz x xst.
`
+zzntezz x x ftazl[ozz cd.c z zz
`zznnizzswx cd.x niv x. `+x ntexx.
ne
x n'uz,yzz -cd.cd. nex m nex ncwx maz.x xs +zTeznouzwx st `x mmox k `wx  Pi `x,rix ctozz.
x
c  nex m Pex kiwxt `x n. `zzagax ;oc zc@
ne
zzm piz `zPnexumax. ex ;oux ax b
je
z azk`ix . ax kcwz]z.  `x mmox n nax i nazzn.
Ozz Kizc x x ng oxx.x c z xx.
zz
f peax cd.x v x.+x ce graxx.
x x
nt  uzz -cd.cd.+cd s youx r peaz x xs ce.
e
+xx x stax blizsh fozr uzz.cd.c z xx s.
you
zzr peax cd.x v ce ax nd fo+x rgixx.
x x
ve uzz -cd.cd.x s o+zzux r siz x xs.


zzns Dizz c x specd.x c z xx rse.
thezz ex cd.x v x.ne+x miexx.
x x
s ozz -cd.cd.+cd f thex  chuz x xs rch.
a+xx x nd fozrtizfyx  hezz.cd.c z xx r.
thazzt shex cd.x v x. ma+x y noxx t.
be
x shax kezz -cd.cd.x n fo+zzrex vez x xs r.


E
zzmmazz c nux ecd.x c z xx l.
ozzux cd.x ra Gov x d i+x s noxx.
x
w ix n ozz -cd.cd.+cd ux r miz x xs dst.
wi
+xx x th thex glox ryzz.cd.c z xx.
ozzf hix sa Fa cd.x thev x.+x r axx.
x
nd thex  Hozz.-cd.cd.x ly+zz Spix riz x xs t.


Ma
zzy Hezz c x blecd.x c z xx ss.
u
zzs ax cd.x v x.+x ll axx.
x
nda puzrizfyzz -cd.cd.x  o+zzux r heaz x xs rts.
a
+zznd heaxx l thex  six cknezz.cd.c z xx.
zz
ssex cd.x v x s o+zzf oxx.
x
ux r souzz.-cd.cd.x ls a+zznd box diez x xs s.


We
x wox rshix p youx.x x Ox  Chrizz.
x
st wix x th youx x r. goozzd Fax thec zr.
a
zznd thex Hox x lyx  Spix rizta
fo
zr youz hazve coxme. azznd sazved uzs. Hax ve mex rcyz ozn ucd s.

123movies