Papal Hymns Hymns

Seasons > Papal Hymns > Liturgy: Tovhina

Tovhina (Great)

Twzzbh hizz x nazz. `zntez `zVnoux ]z nazi nazz.zz ccd n.
`zntezfse+z nhyzt qazrox cd n.
`zntezfcwx tezm `ezrovv n.
`zntezfezrbo+z`y;izn `ezrox cd n.
`zntezfjex r pizrazcmozc nizbezn `e+zbozl hazrox cd n.
`zntezf,az peznnazx zzh]zz. ezfmyw n `ew bozz.w x cd l.
Qezn ni]zho nez+c m nizz. `zprozzx x cd c.ex u,yz x.z x.z x x.x e ed  A A.
`zntez pezniwzt e+zttaziyoux cd t.
touzz `ztrizzc. max kax z rizouzz.w x cd.
paztrozc `yzmwx n paztrozc paztezrwvv n.
pizmeznozc pizmexx x nwzzn.
azr,i+zz `ezrezwzzc. ax r,iz `erewzn `yx mwzz.w x cd n.
pizman`ecwouzz. `zn`azlyx.z;ix nozz.w x cd n.
kaztaz `vryz] `n]meztouzyzzb. `zmMezl,izcezdezzk. nex m Ax zz x arozz.w x cd n.
Pizdizazdoz,ozc `zmMazrkozzc. pizz`azzpozz.zzctox lozz.w x cd c.
pazpaz kez paztrizaw r,ouzz. tyzc mex galo+x pox lewzzc. Alezxazn `x zdrix azz.w x cd c.
ne+zm nyz`eztez ed ed ed ed.x nouzc `zmpow lizz.w x cd c.
pizmeznrizz.zzt `zntez Piz. `z,rix ctozz.w x cd c.
peniwzt e;ouazz.zz.z ed ed.zb `zmpaztrizax r,yzz.w x cd c.
peniw+zt e;ouazz.ed ed ed ed.zb `zmpaztrizax r,yzz.w x cd c.
peniww t e;ouaw b `zmpaztriw aw r,yx c.pazpaz azbbaz Tawazzdro A A c.

If a Metropolitan or a Bishop is present, the following verse is added:
Nem pezfkez`svyzr `znliztouzrgozzc. `zn`azpox ctozliw kozz.w x cd c.
peniwzt e;ouazz.zz.z ed ed.zb `zn`zpizckow pozz.w x cd c.
peniw+zt e;ouazz.ed ed ed ed.zb `zn`zpizckow pozz.w x cd c.
peniww t e;ouaw b `zn`zpiw ckow pox c.  Ax bbazz.zed cd.
Dazz.zqw ed w xs.x x uixs.z -cd.
cd x x.z x.z x x.x e ed.cd
d.

Then continued by the following:
Iyzcouzzc. Pi`z,rizctox c pizhizyic  `x n. `alyz;iznovv c.
ozuozh pizmaz `zn`ezcwzoux. `zn`ax gax ;ocd c.
ezf`ezz.tax jrocd f (ezf`ezz.tazjrwzoucd ) hizjecd n. pef`z;roznovv c (nou`z;roznovv c).
`znhaznmyw s `w nrozmpiz nezm hazncyw ouz. `nhiryw niw kozz.
ed ed xx.ed e ed cd
n.
`zNtezf;ezbiz x xx ozz. `znnew fjax jiw (`znnouw jax jiw ) tyw rouzz.w x cd.
cazpezcyzz.zz.z ed t. `znnef[azlaw uj (`znnou[azlaw uj) `zn,ww lezz.w x cd m.
Ozuozh `zntezf]z nax f (nwzouz) `znouzcyw ouz. `znjax myz `nnozzte A A m.

Ntef[i `nni]ho nem nitwbh `nte nye;oua
zz.xx b entazzf.
`ntox touz. `e`hryi `ejwx n `epi`aga;on `ncyou nizz.xx bezzn.
`ntefaitezzn `nem`psaz e;ren[i `ebol qen ]koinwniaz.
`nte nefmuctyrion e;ouzz.xx azzb.
et`cmarwouzzt `epi,w `ebozzl `zntez neznnozzbi A A.

123movies