Papal Hymns Hymns

Seasons > Papal Hymns > Liturgy: Pi Ehmot Ghar

Pi Ehmot Ghar

Pi `zhmozt gax r `zmpezn[ox ic Iyx coux c. Piz `z,ric zctox c
e
zf`ezswzz.pix  nex m pezzk.azzgiox n `x pnec.zumax
pa
z[ozic `zzniwx t ex ttazziyouzt `znazr,iz.`ezzrex uc. pazpaz ax bbaz Tazwac.z drocd c.
Nezzm nex niwz]z  `zn`ezpix ckox pocd c. nyx ex t,yc. nezmax n
Ma
zrez pizz. `x klyzrozc nezm pizlax ox c tycd rf.
ouzjax i qezn `zP[ozzic.  jez `azmyx n. ezc`ezswcd.zzpiccd .

Piehmot Ghar (Great)

Piz `x hmox t gazzr. `zm`zVnouz]z  `x Viwxt. Pix pazntozkrac.ztwcd r.
Ne+zzm ]x ,azrizc `zntez Pezfmonogeznyzc `x nSyx ricd.
Iyzcouzc Piz`,rix ctoed c Pec.zn[ocd ic.
Ne+zzm ]zkoiznwznizaz. nezm ]x dwx reacd.
`zntez pizPnezumaz e;oux acd b.
`x mPax razz.-v +v cd k. lyzzwazzwazze.ztoc.zz cd n.
Ezu`ez`izz. `ez `zhryiz `ezjex n `x t`ac.zvecd.
`zmpizmakazriozc `zniwzt ezttaziyouzt `zn.ax r,ix `erecd uc.
pazpax. ax bbacd.-v +v cd. Tazwazzwazzwazze.zdroc.zz cd c.

`zVnouz]zz. `znte `x tvexx. ezf`eztazjrozf. hizjex n pezf`z;roc.znocd c.
`znhaznmyzs `znrozmpiz nezm hazncyzouz. `znhizryx nix kocd n.
`zNtex f.;ezbizozz. `znnezfjax jix. tyc.zroucd.
ca+zzpex cyx t `znnezf `x [ax lacd.-v +v cd uj. `zn,wzzwazzwazze.zlec.zz cd m.

Twzbh `ezPi`zz,rizzctouzc `ez`hryiz `zejw+cc n.
`zntezf,az neznnox biz nazn `ec.zbocd l.
qezzn ouzhizryznyz kaztaz. pex fnix s]cd.-v +v cd.zzwazzwazze.z `nnac.zz cd i.

Nezzm nex niwz]z  `zn`ezpix ckox pocd c. nyx ex t,yc. Nezmax n
Ma
zrez pizz. `x klyzrozc nezm pizlax ox c tycd rf.
ouzjax i qezn `zP[ozzic.  jez `azmyx n. ezc`ezswcd.zzpiccd .

123movies