Papal Hymns Hymns

Seasons > Papal Hymns > Liturgy: The Twelve Virtues (Timeet Esnoti)

The Twelve Virtues (Timeet Esnoti)

}zmyzt `zcnouz]z  `n`azreztyzz.  `zmpizPnezzumax  ex ;oux acd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
b.
ezat`cqyoux t. qezn ni`zgrazvyz ez;ouzacd b.


`eztexx  nax.x i necd.
noux x x x racd n.


Refrain:
Ex u`ev swz c.z-c pixx.
Ex u`e+v x swz c.z-c pixx.
 `e+zjezn `zt`axx vezz.
`mzpezniwzt e;ouav b. `zznax r,izz.ex recd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd
uc.
pazpax  azbbaz Tax wax drocd c.


If a metropolitan or bishop is present:
Nezm pezzf.kez `zsvyzzr `x nlyx tox rgocd c
`
x n`azpozctox lix kocd c.
pe
zniwzzt ez;ouzazzb `znz`pix ckox pocd c.
Ax bbax  Dax x uicd d.
(Nezm nezzf.kez `zsvyzzr `x nlyx tox rgocd c
`
x n`azpozctox lix kocd c.
ne
zniwzt  `zmmyztrozpozzlyx tyzc nezm niz `zpix ckox pocd c.
nix ex tkyx  nex maxx n.)


Then continue with the following:
}zhouziz]z  tezz  ]x ax gax pycd.
}zmazh`zcnouz]z  tex x  ]x hex lpicd c.
}xx max.x hsocd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w ca
m]z.
te
x x  ]x pix cticd c.
(Refrain)


}zmazh`zftoouz texx  pix toux bocd.
}zmazh`ztiouz tex  ]zpazr;ex nix acd.
}xx max.x h cooucd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w cd.
tex  ]x hix ryx nycd.
(Refrain)


}zmazhsazsfz tezz ]x cox vix acd.
}zmazh`zsmyzn tez ]x dizkez`ox cux nycd.
}xx max h `x 'icd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w ca
]z.
tex  ]x mex trex mracd us.
(Refrain)


}zmazh myz]z  tezz ]zhuzpox mox nycd.
}zmazh myztouzazi tez ]x mex trezf`wzoux  `x nhycd t.
}zzmazzh myx t`x cnoucd.
x cd cd.cd.zqw zqw zz.c w ca
]z.
tex  ]zaenkrax tix `acd.
(Refrain)


Azqed cc.xx myxx n.  Azqed cc.xx myxx n.
A
zqmyzn ezzc`ex swzzpix.  ezzc`ex swzzpix .
Ezzf`ezzezzr`ax pox lequicd.xx.xx.x n `zmmwzouz cd.
E
zf`ezezzr`ax x x pox lequicd.xx.xx.x n `zmmwzouz cd.
x x xx.x cd z w x.zz cc.


Hizzpazzikax rox c vaz x zi pezz. pax [ocd ic. `xx.xx.x x niwz cd.
x
t.  Pazz[ox x.x zwaic `cd.xx.xx.x x niwz cd.
x x xx.x cd z w x.zz cc
t.


Pezzniwxx t ex ;oux acd.xx.xx.x b. Pex niwz cd.
z xs.x x t ex ;oux acd.xx.xx.x b. Pex niwz cd.
x x.xx.x cd z w x.zz cc
t.


Ex ttax iyouzt `zn`azr,yz `ex rezucz pazpaz ax bbaz Tazwax drocc c.
Nex m pex nix wt `zn`zpix ckox pox c ax bbax  Dax uicc d.
(Nex m nex niwzt `zmmyztrozpox lyx tyzc nezm niz`ezpix ckox pox c nizeztkyx  nex macc n.)


A
zqed cc.xx myxx n.  Azqed cc.xx myxx n.
A
zqmyzn@ ezzc`ex swzzpix.  ezzc`ex swzzpix .
na
zk (nwztezn) qezn niz`ezhozouz tyzrouz. `zntex  pex k`wcd nq. (`n`ezteznwcd nq).


Ma
zrez pizz `x klyzzrox c. nezzm pizzlax oc.zc tyxx rf.
ouzjax i qezn `zP[ozzic@  jez `azmyzzn ezc`ezswcd.zzpicc .

123movies