Papal Hymns Hymns

Seasons > Papal Hymns > Liturgy: Tawadros To Makario

Tawadros To Makario

Tazzwac drozc toz mazkazriwz. Tax z xxtouzz.
`azgiwz taztouz. tez kez cezbazcmiz`wz tax x.xx touzz.
paztrozc `yzmwzn azu;e+zntouz kez dezcpozrf.xx touzz.
Pa
zpaz kez paztrizazz.xx r,ouzz.
tyzc mezgazlyzc po+x lewzc Azlezxazn`drizrf.xx azzc.
Luzbiyzzc pezntazpozlezwzc Ez;izoz.pix z xx azzc.
nezm Azfrizkiaz. kez pazcyzc gyzc Ezguzrf.xx ptouzz.
Paztrozc paztex x.xx rwzzn.
pizmeznozc pizmex x.xx nwzzn.
azr,i+vv. `ezrezwzc azr,iz`ezrezwzn `yzrf.xx mwzzn.
`triztouz kez dezkaztouz. twzn `azpozctox z xx lwzzn.
kez `kriztouz tyzc oizkouzmex nyzzc.
Pox lla tazz. `ex tyx.x z cc.
tozzn dezzcpoc tyzn kez azr,iz.`ezrez`a+x  `yxx mwzzn.
Kuzrizez vuzlazttez azftwcd n.
(izcpollazz. `ex tyx. dezcpoz.xx tazz)2.
izcpollazz.vv. `ex tyx. dex x cpoz.xx tazz.

If a metropolitan or a bishop is present, then the following is said:
Nezzm nex niwz]z  `zn`ezpix ckox pocd c. nyx ex t,yc. Nezmax n
Ma
zrez pizz. `x klyzrozc nezm pizlax ox c tycd rf.
ouzjax i qezn `zP[ozzic.  jez `azmyx n. ezc`ezswcd.zzpiccd .

123movies