Papal Hymns Hymns

Seasons > Papal Hymns > Procession: Kalos Aki

Kalos Aki

Kalozc azk`iz saron `zmvozoux vyezttaziyouzt `mmakazrizozzc.
va pi
zer`vmezu`iz `znkazlwzc. Pezniwzt e;ouazb abba Tazwazdrozzc.

Tense
+z p`zhmozt `ntotf `m`zVnouz]z. ez;bez `zthiryznyz `ntezkmezt[ozic.
`w pima
zn `ezcwouz `zmmazinouz]z. Pezniwzt e;ouazb abba Tazwazdrozzc.


Qen `pji
zn `eztazf`iz nazn `ezqouzn@ `nje pizhizseznnoufi `znkazlwzzc.
`
zntez pezkjizn`iz sazrozn. Pezniwzt e;ouazb abba Tazwazdrozzc.

`A pi
+zrazsiz mazh `znneznhyzt@ nezm nezn`z'uz,yz qezn `zP[ozic@
ouoh a
zn]`wouz `nnefmeztseznhyzt. Pezniwzt e;ouazb abba Tazwazdrozzc.


E
z;bez vazi qezn ou]maz]x. teznezrezuvozmizn kazlwzzc.
je
z `wzcaznnaz qen nyezt[ozciz. Pezniwzt e;ouazb abba Tazwazdrozzc.

`W
+zcazutwzc ten[ici `zmmox k@ nezm Dazuizd pizhuzmnozdozc@
je
z `P[ozic caouz`iznazm `zmmozk. Pezniwzt e;ouazb abba Tazwazdrozzc.


Va
z pizkaz]z `ndauizdizkozn@ nezm niz`cbwouz`iz eznkazlwzzc@
va
z ]zcozviza `nte Cozlozmwzn. Pezniwzt e;ouazb abba Tazwazdrozzc.

Pa
x tex r paztezrwzzn@ ax r,yz`ezpizckozpozzn
pi
x myx n pizmeznwzn. Pezniwzt e;ouazb abba Tazwazdrozzc.


`O pa
zpaz kez paztrizaz,yzc@ tyzc pozlezwzc `Alezxazn`drizazzc@
ne
zm `zpcezpi `znnezc,wzraz. Pezniwzt e;ouazb abba Tazwazdrozzc.
It is pleazsaznt that youz came to uzs tozdax y.  Oz hoznozred aznd blezssezd ozzne
who i
zs of the beautifuzl rezmezmbraznce. Our hozlyz fazthezr Abba Tawazdrozzs.

We
+x  thax nk Gox d fozr thez sazfetyz ozf youzr Hozlizneszs
O the she
zpherd the bezlozvezd ozf Gozd. Our hozlyz fazthezr Abba Tawadrozzs.


Whe
x n wec  rez ceix ved. thex goox x d nezzws
o
x f youx r cozzmizng. Our hozlyz fazthezr Abba Tawadrozzs.

Jo
+x y fix lled ozuzr heax rts ax nd soux ls izn thez Lozrd
and we glo
zrizfized Hizs cozmpazssiozns. Our hozlyz fazthezr Abba Tawadrozzs.


The
x refozre wez greaztlyz prax ise. wix th pleax surze sazyizzng.
"Ho
zsaznnaz izn thez hizghezst." Our hozlyz fazthezr Abba Tawadrozzs.

The
x refozre wez ezxazlt youz wizth Dazvizd thez chazntzer sazyizzng.
"The
z Lozrd izs ozn youzr rizght haznd." Our hozlyz fazthezr Abba Tawadrozzs.


Who i
zs of the understanding ozf Dazvixd. azznd thezz goozd teazchizzng.
who i
zs of the wisdom ozf Sozlozmozn. Our hozlyz fazthezr Abba Tawadrozzs.

O
+x  fazthezr ozf fazthex rs thezz azx rchbizshozzp.
the
zz shezphezrd ozf shezphezzrds. Our hozlyz fazthezr Abba Tawadrozzs.


O
zz pozpe aznd paztrizazrch of the cizty of Azlezxazndrizazz.
a
znd thez rezst ozf izts ciztiezs. Our hozlyz fazthezr Abba Tawadrozzs.
مَرحباًم بقدومك إلَـمـينـمـا اليَـمـوم أيهام الطومبامويم المُـمـكَـمـرَممم.
صا
محِـمـب املذِمكرِم الجَـمـميـمـل. بـمـنيومت اثؤوامب اڤا تاموامضروممس.

نـ
شكُـمـرُم امللهم عَـمـلىن  سَـمـلاممَـمـة. قَـمـدامستـكُـمـم
أيها
م الرامعيم محِـمـب املإملهم. بـمـنيومت اثؤوامب اڤا تاموامضروممس.


عِـ
ن ندَممام ومصَـمـلَـن ـت.إملـمـينام البُـمـشرىم الَـمـتيم/.
لِـ
مـقِـمـدوممِـمـكَم الحَـمـسَـمـن. بـمـنيومت اثؤوامب اڤا تاموامضرومس

قَـ
مـد +ملأَم الفَرَحُم قُـمـلومبنانز ومنِـمـفومسِـمـنام بـمـالرممب.
و
ممَـمـجَـمـدنام رأمفَتَهُ. بـمـنيومت اثؤوامب اڤا تاموامضروممس.


مِـ
مـن أمجلِم هَـمـذام نَـمـمدَمح جيداًم بمسَـمـرةم قامئِـمـليـممـن.
"أو
مصَـمـنام فيم الأمعامليم." بـمـنيومت اثؤوامب اڤا تاموامضرومس

مِـ
مـن أجلِم هَـمـذام نعَـمـظمكَم مع داومد المرَمتِـمـل قامئِـمـليـممـن.
ملرَمبُم عَـمـن يَـمـميـمـنَـمـك." بـمـنيومت اثؤوامب اڤا تاموامضروممس.


ذو
ن  الفَـمـهمِم الدامومديم، ومالتَـمـعامليـمـم املحَـمـسَـمـنَـممـة.
يا
م ذام حِـمـكمَـمـة سُـمـلَـمـيمامن. بـمـنيومت اثؤوامب اڤا تاموامضروممس.

يا
 أن بِم الآمبان ء. رَمئيـمـسُم الأمسَـمـاقِـمـفةمم.
و
ن ران عيم الرُمعامة. بـمـنيومت اثؤوامب اڤا تاموامضروممس.


يا
م بامبام ومبَـمـطِـمـريـمـرك مدينة املإمسكَـمـندَمريـمـةمم.
و
ن بامقيم تُـمـخومها. بـمـنيومت اثؤوامب اڤا تاموامضروممس.

123movies