Annual Vespers Hymns

"For Thou Thyself art He who offers and is offered,
who accepts and is distributed" (Prayer of the Cherubic Hymn)

 

Seasons > Annual > Vespers

 

Response for the Litany for the Oblations

Twzzbh `ex jex n nyzz.ezqwatfiz  `cd m`zzvrwx ouzzz.w x cd s.
`znnizz;ux cizz cd.cd.zqzax nica `zprozzcvox razzz.w x cd.
nizz`azzpazz cc r,yzzz. nix nex h nica `zc;ozzinoux fizzz.w x cd.
nizz `zckezpazzcmaz nizjwzzm `x nwzzzs.
nizkuzmizllix ozn `zntezz. pix max `znezrswzzoux sizzz.w x cd.


hizznaz `ntez Pi `zz,ri+zzctozzc Pezznnouzz]z.  ]x sex bicd wzz nwx ouzzz.w x cd.
qezzn Iezrouzcazz cc lyzzzm.  `nte  `x tveza `zntezf,ax  nex nnox bix nazz.zqedd cdd n.
`ezzz.zqw cd x cdd.vv boxs.z-cc.
z xss xs x.z x.z xs xs.xx c ed cd  
l.

Tengosht

Texx njouzzst `ex box l qaz `zthyz `zn]z `zanax ctax cix c `x ntex nix rex fmwx oux t@ nezm pizwx nq `x ntex piz `ezwx n ex ;nyzouz@ `azz.cc.
zz x
myz xs.zz c xs.cc.zzedd c xs.zzedd cc n.

Amen. Lord Have Mercy (Long)

Azzmezzn.

Kuxx.c w xx.c zriezz cd.
-c c.zz x
`elex x.zz cd.
x zqe z xx.x x xx.x zz
`ycocd.
w xx v.xx v.zqw x cd.+xx
n.Kuzqe z c w xx.c zriezz cd.
-c c.zz x
`elex x.zz cd.
x zqe z xx.x x xx.x zz
`ycozzn.Kuzzriezzzz `elex.cc `ycozzn.