Kiahk Liturgy Hymns

Listen, O daughter, Consider and incline your ear;
Forget your own people also, and your father's house;
So the King will greatly desire your beauty; Because He is your Lord, worship Him.

 

Seasons > Kiahk > Liturgy

 

Praxis Response (1st and 3rd Sunday)

<ezzrex  Gax x brix x yv.v x cd.
x
l pix cdd.xx zz nix s]c  `z nax r,ix ax x.x c z x ggex zqw locd c@

,e
zzrez  vyz `ezztax fhix x sex x nnouv.v x cd.
fix  `x cdd.xx zz x camMaz rix az ]zpax x.x c z x r;ex zqw nocd c.

Praxis Response (2nd Sunday)

<ezzrex  Gazzbrix yzzl pix fax x isex x nnouv.v x cd.
fix  pix cdd.xx zznix s]v.  qex n nix ax x.x c z x ggex zqw lox ca nem ni-

ta
zzgmaz e;ouzazzb ex t `x x [ox x civ.v x cd.
ex tfax cdd.xx i qazz `x tcyv. fix  `x nsax x.x c z x h `x n `zz,rwcd m.

Praxis Response (4th Sunday)

<ezzrez nez Max x rix x av.v x cd.
x
qex cdd.xx zz x v n. oux ,ex rex x.x c z ex foux zqw acd b@

,e
zzrez nez Max x rix x av.v x cd.
`x ;max cdd.xx zz x v u.  `x mvyx ex x.x c z x ;oux zqw acd b.


<ezzrex  Gazzbrix yzzl pix fax x isex x nnouv.v x cd.
fix  pix cdd.xx zznix s]v.  qex n nix ax x.x c z x ggex zqw lox ca nem ni-

ta
zzgmaz e;ouzazzb ex t `x x [ox x civ.v x cd.
ex tfax cdd.xx i qazz `x tcyv. fix  `x nsax x.x c z x h `x n `zz,rwcd m.

First Sunday's Psalm

Azzllyx louz x.w zx.zqed xs.
x x.v.z cd.x -v.x cd.
+zz c.w cd.
iacd.x Ax llyx.x x.
+zz c.w x
loux iax. A+cd.zllycd.x loux iac w Ax llyzlouziazz.

`zN;ozk `zP[ox ic. ezk`ezkoztk ezk`ezseznhyzt qa+zz  Cix wc.w cd n.
jez `zpcyzouz. pez ez;re+zkseznhyzt qazrozc.
Azz.x llyx.x x.
+zz c.w x
loux iax. A+cd.zllycd.x loux iac w Ax llyzlouziazz.

Jez  `zP[ox ic. ezf`ezkwx t.  `
x nCix wc.w cd n.
ozuozh ezf`ezouzox nhf. qezn pezf`wzouz.
Azz.x llyx.x x.
+zz c.w x
loux iax. A+cd.zllycd.x loux iac w Ax llyzlouziazz.
Azzllexluz x.w zx.zed xs.
x x.v.z cd.x -v.x cd.
+zz c.w cd.
iacd.x. Ax llex.x x.
+zz c.w x
lux iax. A+cd.zllecd.x lux iac.w Ax llezluziazz.

Youz wizll azrix se. aznd hazve mezrcyz uzpox n Zix oc.w cd n.
Fozr izt izs tix me. toz hazve mezrcyz uzpozn hezr.
Azz.x llex.x x.
+zz c.w x
lux iax. A+cd.zllecd.x lux iac.w Ax llezluziazz.

Fozr thez Lox rd. shazll buizld u+x p Zix oc.w cd n.
Aznd shazll azppeax r.  izn Hizs glozryz
Azz.x llex.x x.
+zz c.w x
lux iax. A+cd.zllecd.x lux iac.w Ax llezluziazz.

Second Sunday's Psalm

Azzllyx louz x.w zx.zqed xs.
x x.v.z cd.x -v.x cd.
+zz c.w cd.
iacd.x Ax llyx.x x.
+zz c.w x
loux iax. A+cd.zllycd.x loux iac w Ax llyzlouziazz.

Cwztezm tazsezriz. `aznazu rex k pex mac.w cd sj.
`azriz `zpwzbs `zmpezlazozc.  nezm `zpyiz tyzrf  `zntez peziwzt.
Azz.x llyx.x x.
+zz c.w x
loux iax. A+cd.zllycd.x loux iac w Ax llyzlouziazz.

jez `az pizouzroz. ezr`ezpiz;uzmizn.  `ex pex cac.w cd i.
jez ouzyiz  `zn;ozf pez pe[ox ic.
Azz.x llyx.x x.
+zz c.w x
loux iax. A+cd.zllycd.x loux iac w Ax llyzlouziazz.
Azzllexluz x.w zx.zed xs.
x x.v.z cd.x -v.x cd.
+zz c.w cd.
iacd.x. Ax llex.x x.
+zz c.w x
lux iax. A+cd.zllecd.x lux iac.w Ax llezluziazz.

Lizstezn, Oz dauzghtezr. Coznsizdezr aznd iznclix ne youx r eac.w cd r.
Fozrgezt youzr ozwn pezozple azlsoz. aznd youzr fax thex r's houzse.
Azz.x llex.x x.
+zz c.w x
lux iax. A+cd.zllecd.x lux iac.w Ax llezluziazz.


Soz thez Kizng wizll greaztlyz. dezsizrez youx r beaux tyc.w cd.
Bezcazuse Hez izs youzr Lox rd. wozrshizp Hizm.

Azz.x llex.x x.
+zz c.w x
lux iax. A+cd.zllecd.x lux iac.w Ax llezluziazz.

Third Sunday's Psalm

Azzllyx louz x.w zx.zqed xs.
x x.v.z cd.x -v.x cd.
+zz c.w cd.
iacd.x Ax llyx.x x.
+zz c.w x
loux iax. A+cd.zllycd.x loux iac w Ax llyzlouziazz.

Ouznazi nezm ouzmez;myix. azu`iz  `ezbozl `ez `zhrezn nouz. `ex ryx ouc.w cd.
ouzdizkez`ozcuznyz nezm ouzhizryznyz. auzsezp toztouz. `znnouz`ezryzouz.
Azz.x llyx.x x.
+zz c.w x
loux iax. A+cd.zllycd.x loux iac w Ax llyzlouziazz.

}zmez;myiz azcsax i.  `ezbozlqezn `x pkax hic.w cd.
]zdizkez`ozcuznyz. azcjouzst `ezbo+zlqezn `ztvez.
Azz.x llyx.x x.
+zz c.w x
loux iax. A+cd.zllycd.x loux iac w Ax llyzlouziazz.
Azzllexluz x.w zx.zed xs.
x x.v.z cd.x -v.x cd.
+zz c.w cd.
iacd.x. Ax llex.x x.
+zz c.w x
lux iax. A+cd.zllecd.x lux iac.w Ax llezluziazz.

Mezrcyz aznd trux th.  azre mezt to+x gex thec.w cd r.
Rizghteouzsnezss aznd peaxce.  hazve ki+z ssed eazch ozthezr.
Azz.x llex.x x.
+zz c.w x
lux iax. A+cd.zllecd.x lux iac.w Ax llezluziazz.

Truzth hazs spruzng ouzt.  o+x f thezz eac.w cd rth.
Aznd rizghteouzsnex ss. hazs loozked do+z wn frozm heazvezn.
Azz.x llex.x x.
+zz c.w x
lux iax. A+cd.zllecd.x lux iac.w Ax llezluziazz.

Fourth Sunday's Psalm

Azzllyx louz x.w zx.zqed xs.
x x.v.z cd.x -v.x cd.
+zz c.w cd.
iacd.x Ax llyx.x x.
+zz c.w x
loux iax. A+cd.zllycd.x loux iac w Ax llyzlouziazz.

Vyzezthezmciza hijezn niz<ezrouzbix m. ouzox nhk `ex boc.w cd l.
`zmpez`m;oz  `znEzvrex m. nezm Bezni`azmi+zn nezm Maznazccyz.
Azz.x llyx.x x.
+zz c.w x
loux iax. A+cd.zllycd.x loux iac w Ax llyzlouziazz.

`Ez `zvnazhmex n. maztazc;ozn `x Vnoux ]c.w cd.
mazrez pezkhoz ezrouzwziniz. `ez `zhryiz `ezjw+zn ouzozh ezn`eznozhezm.
Azz.x llyx.x x.
+zz c.w x
loux iax. A+cd.zllycd.x loux iac w Ax llyzlouziazz.
Azzllexluz x.w zx.zed xs.
x x.v.z cd.x -v.x cd.
+zz c.w cd.
iacd.x. Ax llex.x x.
+zz c.w x
lux iax. A+cd.zllecd.x lux iac.w Ax llezluziazz.

Youz whoz sizts uzpozn thez.  che+x rux bic.w cd m.
maznizfezst Youzrsezlf Bezfozre Ezphrazizm.  Beznjazmi+z n, aznd Maznazssezh.
Azz.x llex.x x.
+zz c.w x
lux iax. A+cd.zllecd.x lux iac.w Ax llezluziazz.

Aznd cozme aznd dezaliver uzs.  Tuzrn u+x s, Ox  Goc.w xsd.
Aznd cazuse Youzr fazce toz shix ne. aznd wez shazll bez dezlizvezred.
Azz.x llex.x x.
+zz c.w x
lux iax. A+cd.zllecd.x lux iac.w Ax llezluziazz.

Aspasmos Adam (1st Sunday)

Zaz,axrix axx v.x x c pixoux yxx.
b.x
b  `x psyx riz.cd.x cd. `x mbax razz.c c.
x x
,ix azz c c  ex f,yb.qx en pizz.cd ex rveicd.
e
x ftax lex oux `x c;ox inouc fiz `ex  `xpsw A A i.


Extaxfnaxx.v u. `expixouxwxinixx.
b.x zz
  ext,yz.cd x cd.x x  qezz.c c.
x x
n pexfhozz.x  azf.exrhov ]z. ouxozz.cd h axfheicd.
qa
xraxtoux.x  `xnnexfc.xs[axla A A uj.


Hiz nax  `z ntez nhwxx v.x x x c `ex roxx.
b.x zz x
k nezz.cd x cd.x m nix,ezz.c cd.
x x
roux bizz.x xx m neb m nix cez.cd rax vicd m
aeznwx s `ex bozz.x x l ex njwc.xs `x mmo A A c.


Jez+ `z,ouzazz +nh.b.x cd.x x zz v.x xb `x,ouxaxx.
b.cd
b `z,ouzazz.cd x cdb `zP[oxicz pizpazz.c cd.
x x
ntoxkrazz xtwzzr@ `zztvev nezzm `xpkazzhix mexh `exbocd l.
qe
xn pexk`wxxoux nexm pec.xsktaxio A A .


Tezn]zho+x `exrozzk `wz ` zUioxx v.x x xc :exoxx.
b.cd
c@ ex;rezzk`axrezzh `ex`pcdwnq `zmpexnpaxtrzz.c cd.
x x
iaxr,xxyc@ pazzpazz axbbax Tazzwaxdrozzc pizazr,izz`exrec ucza
maxtaxjroxf hixjexn pexf`c.xs;roxno A A c.


Nez m pex fkex `svyxx v.x z r `z nlix toux rgoxx.
b.cd
c pex niwzz.x t ezz;oux acd.x b `x ndizz.c cd.
x x
kex oxx c@ azz bbazz Dav uizzd pix `ezz.x pix ckox pocd c.
ma
x tax jrox f hix jex n pex f`c.xs ;rox no A A c.
Zazchazrix axx v.x x x h thex  priexx.
b.x zz
st: Thex  soz.cd x cd.n ox f Bax razz.c c.
x x
chix azz cd s: Wax s  ibg.x n thezz.cd  tex mpcd le.
Ox ffex rixx v.c zng ux p ix nce A A nse.

Whex n hex  saxx.v.x x x w thex  lixx.
b.x zz
ght: Whix ch waz.cd x cas bezfoxre hix s fazz.c c.
x x
ce: Hex  wazz x s tezzrrizzfib.x ed az.cd nd fex ll Dowcd.
x
n: Ux ndexx x x.c.xs r hix s fee A A t.Thazt wex max y praxx.v.x x x x ise Youxx.
b.cd x
wiz.cd x cd.x th thex chezz.c cd.
x x
rux bizz.x xx.b m. ax nd thez.x sezzrax phicd m.
pro
x clax imixx.x x ng acd.x nd sax yi A A ng:

+ Hozlyzz.+nh.b.x cd.x x zz v.x x x hox lyxx.
b.cd
hox lyz.cd x ca Oz Lox rd, thex Pazz.c cd.
x x
ntox crazz x toxx r, heav vezzn ax nd eaz.cd rth ax re fucd ll
o
x f Youx r gloxx ryx ax nd Youcd.xs r hox no A A r.

+ Wez ax sk Youz Oz Sozz n ox f Goxx.v.x x x d, tox keexx.
b.cd
p thex liz.cd x cafe ozf ox ux r pazz.c cd.
x x
trix azz x rch, Poxxpe Ax bbax Tazzwax droz.xs thezz hix gh priecd st.
Co
x nfix rm hixx xm ux pocd.x n hix s thro A A ne.

Aznd hizs pax rtnex r ixx.v.x zn thez lix tux rgyxx.
b.x
ox ux r hoz.cd x lycd.x rix ghtezz.c cd.
x x
ous fax thexx r Azzbbazz Dax x vizz.x d thez.cd bix shocd p.
Co
x nfix rm hixx x m ux pocd.x n hix s thro A A ne.

Aspasmos Adam (2nd Sunday)

`xN;ox k oxx v.x x xn ax khwxx.
b.x zz
l  sax ;yzz.cd x cd.ex;ouxazz.c cd.
x
b Maxrix azz cd.  axkhib.sexnnouz.cd fix  nacd c.
`
xm `x vrazz.x six `xmpic.xs koxcmo A A c.

Ozuoxh axkwxx v.x s `exboxl `exroxx.
b.x zz
c qexn ouzz.cd x cd.x `xcmyzz.c cd.
x
 `xn;exlyzz.cdl  jex ,eb.rex ;yz.ex;mezzh `n `x hmocd.
x
t `xP[ozz.x x icx  soc.xs p nexme A A .

Hiz nax  `z ntez nhwxx v.x x x c `ex roxx.
b.x zz x
k nezz.cd x cd.x m nix,ezz.c cd.
x x
roux bizz.x xx m neb m nix cez.cd rax vicd m
aeznwx s `ex bozz.x x l ex njwc.xs `x mmo A A c.


Jez+ `z,ouzazz +nh.b.x cd.x x zz v.x xb `x,ouxaxx.
b.cd
b `z,ouzazz.cd x cdb `zP[oxicz pizpazz.c cd.
x x
ntoxkrazz xtwzzr@ `zztvev nezzm `xpkazzhix mexh `exbocd l.
qe
xn pexk`wxxoux nexm pec.xsktaxio A A .


Tezn]zho+x `exrozzk `wz ` zUioxx v.x x xc :exoxx.
b.cd
c@ ex;rezzk`axrezzh `ex`pcdwnq `zmpexnpaxtrzz.c cd.
x x
iaxr,xxyc@ pazzpazz axbbax Tazzwaxdrozzc pizazr,izz`exrec ucza
maxtaxjroxf hixjexn pexf`c.xs;roxno A A c.


Nez m pex fkex `svyxx v.x z r `z nlix toux rgoxx.
b.cd
c pex niwzz.x t ezz;oux acd.x b `x ndizz.c cd.
x x
kex oxx c@ azz bbazz Dav uizzd pix `ezz.x pix ckox pocd c.
ma
x tax jrox f hix jex n pex f`c.xs ;rox no A A c.
Youx  ax lsoxx v.x x x.x  flewxx.
v.x zz x
 Tozz.cd x cd.x x  Saizz.c cd.
x x
nt Max ryzz cd.x  Ab nd. ax nnouz.cd nced tox  hecd.
x x
r: Thexx  Jov.c zay ozzf thex  Wo A A rld.

Ax x nd youxx v. x x x  crix ed ouxx.
b.x zz x
t  iz.cd x cd.x n ax  vozz.c cd.
x x
ice ox f jozz.x y: "Haizzl tox  youbg.x  Oz.x  fuzzll ox f gracd.
x
ce. thex  Loxx v.x x rd ix s wix th you A A ."Thazt wex max y praxx.v.x x x x ise Youxx.
b.cd x
wiz.cd x cd.x th thex chezz.c cd.
x x
rux bizz.x xx.b m. ax nd thez.x sezzrax phicd m.
pro
x clax imixx.x x ng acd.x nd sax yi A A ng:

+ Hozlyzz.+nh.b.x cd.x x zz v.x x x hox lyxx.
b.cd
hox lyz.cd x ca Oz Lox rd, thex Pazz.c cd.
x x
ntox crazz x toxx r, heav vezzn ax nd eaz.cd rth ax re fucd ll
o
x f Youx r gloxx ryx ax nd Youcd.xs r hox no A A r.

+ Wez ax sk Youz Oz Sozz n ox f Goxx.v.x x x d, tox keexx.
b.cd
p thex liz.cd x cafe ozf ox ux r pazz.c cd.
x x
trix azz x rch, Poxxpe Ax bbax Tazzwax droz.xs thezz hix gh priecd st.
Co
x nfix rm hixx xm ux pocd.x n hix s thro A A ne.

Aznd hizs pax rtnex r ixx.v.x zn thez lix tux rgyxx.
b.x
ox ux r hoz.cd x lycd.x rix ghtezz.c cd.
x x
ous fax thexx r Azzbbazz Dax x vizz.x d thez.cd bix shocd p.
Co
x nfix rm hixx x m ux pocd.x n hix s thro A A ne.

Aspasmos Adam (3rd Sunday)

Ouznox f `x mmoxx.v.x x x  Maxrixx.
bg.x
azz ]x bwzz.cd x cd.kix  oux ozz.c cd.
x x
h ]x mazz.x u@ jezz vyx ebg t. qex n pezz.cd  `ax mycd r
nix ax ggexx lox c cex hwc.xs c `ex ro A A f.

Ozuox h nix ,exx.v.x x x rox bixx.
bg.cd x
m@ cezz.cd oux wcd st.  `x mmox f azz.c cd.
x x
xix wzz cd.x c@ nebg m.  nix cezz.cd rax vicd.
x x
m qezz.xx n oux mec.xs tax tmou A A nk.

+ `
zMmox n `x ntazzn `znouzpaxx.v.x x x rryx cixx.
bg.x
azz  qax tezz.cd n Pex n[ocd ic.  Iyx coux c Pi`zz.c cd.
x x
,rix ctozxac@ ,wzrizzc nex twx bhza  nezm nezz. `x prezz.cd cbix axa
wz tezn[ox ic `
znnyzb tyx rex n ]x ;ex `oc.xs tox ko A A c.


Hiz nax  `z ntez nhwxx v.x x x c `ex roxx.
b.x zz x
k nezz.cd x cd.x m nix,ezz.c cd.
x x
roux bizz.x xx m neb m nix cez.cd rax vicd m
aeznwx s `ex bozz.x x l ex njwc.xs `x mmo A A c.


Jez+ `z,ouzazz +nh.b.x cd.x x zz v.x xb `x,ouxaxx.
b.cd
b `z,ouzazz.cd x cdb `zP[oxicz pizpazz.c cd.
x x
ntoxkrazz xtwzzr@ `zztvev nezzm `xpkazzhix mexh `exbocd l.
qe
xn pexk`wxxoux nexm pec.xsktaxio A A .


Tezn]zho+x `exrozzk `wz ` zUioxx v.x x xc :exoxx.
b.cd
c@ ex;rezzk`axrezzh `ex`pcdwnq `zmpexnpaxtrzz.c cd.
x x
iaxr,xxyc@ pazzpazz axbbax Tazzwaxdrozzc pizazr,izz`exrec ucza
maxtaxjroxf hixjexn pexf`c.xs;roxno A A c.


Nez m pex fkex `svyxx v.x z r `z nlix toux rgoxx.
b.cd
c pex niwzz.x t ezz;oux acd.x b `x ndizz.c cd.
x x
kex oxx c@ azz bbazz Dav uizzd pix `ezz.x pix ckox pocd c.
ma
x tax jrox f hix jex n pex f`c.xs ;rox no A A c.
Rex x joxx v.x x ice Ox  Max ryxx.
b.x xx
 haz.cd.x cd.x ndmax idezz.c cd.
x x
n ax nd mozz c.x theb r.  fox r thezz.cd  ax ngecd ls.
pra
x x ise Hix.x x m  Whox ic zs ix n youx r a A A rms.

Ax nd thex  chexx.c.x x x rux bixx.
b.x
m wozz rthix lyz.cd x cd. x  wox rshizz.c cd.
x x x
p Hizz.x z.x b m. thex  sez.cd rax phicd.
x x
m toox.x x wix thoucd.xs t ceax si A A ng.

+ Wez  hax ve nox  bozz ldnezss bez foxx x re ozuzr Lox x rd Jex sux s Chrixx.
b.cd
st ax paz.cd x cd rt. frox m youx r prazz.c cd.
x
yex rs ax nd izz.x ntezz rcezz ssiob ns. Ox  oz.x uzzr Laxdycd
the
z Lax dyz ozf uzz.x s ax ll, thez Thez ocd.xs tox ko A A s.

Thazt wex max y praxx.v.x x x x ise Youxx.
b.cd x
wiz.cd x cd.x th thex chezz.c cd.
x x
rux bizz.x xx.b m. ax nd thez.x sezzrax phicd m.
pro
x clax imixx.x x ng acd.x nd sax yi A A ng:

+ Hozlyzz.+nh.b.x cd.x x zz v.x x x hox lyxx.
b.cd
hox lyz.cd x ca Oz Lox rd, thex Pazz.c cd.
x x
ntox crazz x toxx r, heav vezzn ax nd eaz.cd rth ax re fucd ll
o
x f Youx r gloxx ryx ax nd Youcd.xs r hox no A A r.

+ Wez ax sk Youz Oz Sozz n ox f Goxx.v.x x x d, tox keexx.
b.cd
p thex liz.cd x cafe ozf ox ux r pazz.c cd.
x x
trix azz x rch, Poxxpe Ax bbax Tazzwax droz.xs thezz hix gh priecd st.
Co
x nfix rm hixx xm ux pocd.x n hix s thro A A ne.

Aznd hizs pax rtnex r ixx.v.x zn thez lix tux rgyxx.
b.x
ox ux r hoz.cd x lycd.x rix ghtezz.c cd.
x x
ous fax thexx r Azzbbazz Dax x vizz.x d thez.cd bix shocd p.
Co
x nfix rm hixx x m ux pocd.x n hix s thro A A ne.
إن فرَن حينن ازن ن  يان  مَـن ريَـننز
خقزن مم ن
مُممزتس ن تسزن  العَـن بدةممزت تسز
ن ن
 وَن الأُمممُم  لِـم أمم نَم الَـم ذيخقزن  فيممزن  حِـمم جرِن كِتسز
ان لمَـن لامم ئِـمكَـمةُت  تُـم سَـتزني بِـم حَـم ـهُلى ى .


وم الشان رون بيـنن ازن ن م  يـن سجُـن دوننز
خقزن
نَن  لـن ـهممزتس ن تسزن ن  بِـممزت تسز
ن ن
إستِـن حقامم تس ن قٍن تسز
ون السيـممزتس ران فيـتسز
ن
مُم بِـم غَـنن ن نزتزني يرِم فِـم تو ى ى ر.+ لَـم يسَم  لَـم ناممز دام لهن  عِـم ندِم  رَن بِـن نان نزتةيسوعَن  المَـن سيننز
خقزتس
ح  سِـن وىممز طِـن لبامم تُـن كِتسزن  وم شَـم فاممزت تسز
ن ن عَـم تُـم كِمم ن  يامم  سَـم يـم دَن تسز
تَـن ناممزن  كُـمم لـن ناتسز
ان لسَـن يـمم دةن  وان لِـم دَم ةتزني  الإن لَـ ى ى ـه.لِـم كَـن ي نُـن سَـنن ازن ن ن بِـم حُـم كَننز
خقزتس ن
 مَـممزتس ن تسزن عَن  الشاممزت تسز
ن ن
رون  بيمم تسزن ن تس مز
و
ن السيـممزتس ران فيـتس مز
صا
ن رِن خيـنن ن نَن  قاتزني ئِـن ليـ ى ى ن.+ قُـم دوممزم ن تسزم ن نزن تسزن ن مم ن نزن ن ن س قُـن دوننز
خقزتس
س قُـن دوممزتس ن نةس أم يُـم هان  الرَن بُمم ت تسة
املضان بِـن ط الـن كُـممةل ام لسَـم ماممء ون الأن ن رضُممز
مَـن ملوممزن ءَمم تان نِتسز
مِـن ن مَـن جدِن ن كَن  وم كَـم راتزني مَـم تِـم كَ ى ى .نَـم سأن لُـن كَنن ازن ن  يان  إبنَن  اللهننز
خقزن
أمم ن تَـن حفَـممزتس ن تة ظ حَـم يان ة بَـمطرِم يَـمم ت تسز
ن ن
ركِـن نامم ن  البامم بامم  أن نبان  تَـمم وان ضروممس رَم ئيـم سُمم الأن حباتس رز
ثَـن بِـن تهُنن ن نزت  عَـم لىمم  كُـن رسيـ ى ى ـه.وم شَـم ريـمم كَـم ـهُم  فينن ازن ن ن  الخِـن دمةننز
خقزن امم لرَن سوممزتس ليـن ـةتسز أم بيـن نام  المُـم كَـمم ت تسز
ن
رَّن م  ان لبامم ن ر أن نبان  دان ن وممدز
أُن سقُـممزتس فُـن ناتسز
ثَـن بِـن تهُنن ن نزت  عَـم لىن  كُـن رسيـ ى ى ـه.

Aspasmos Adam (4th Sunday)

Ouzouzwx inix  pexx.v.x x  `x Vnoux]xx.
b.cd
 exfsozz.cd x cd.x p qex n pizz.c cd.
x
oux wx inixx  hazznax ggev lozzc.  `x nouzz.cd wx inicd.
x
 `ex tezz.xx rhyx mnoc.xs c `ex ro A A f.

Azpix oux wxx.v.x x x inix  saxx.
b.cd
i `ex bozz.cd x cd.x lqex n Mazz.c cd.
x x
rix azz.xx. Ex libg.cax bezz.cd t mix cicd.
`x mpizz.xx  `x proc.xs drox mo A A c.


Hiz nax  `z ntez nhwxx v.x x x c `ex roxx.
b.x zz x
k nezz.cd x cd.x m nix,ezz.c cd.
x x
roux bizz.x xx m neb m nix cez.cd rax vicd m
aeznwx s `ex bozz.x x l ex njwc.xs `x mmo A A c.


Jez+ `z,ouzazz +nh.b.x cd.x x zz v.x xb `x,ouxaxx.
b.cd
b `z,ouzazz.cd x cdb `zP[oxicz pizpazz.c cd.
x x
ntoxkrazz xtwzzr@ `zztvev nezzm `xpkazzhix mexh `exbocd l.
qe
xn pexk`wxxoux nexm pec.xsktaxio A A .


Tezn]zho+x `exrozzk `wz ` zUioxx v.x x xc :exoxx.
b.cd
c@ ex;rezzk`axrezzh `ex`pcdwnq `zmpexnpaxtrzz.c cd.
x x
iaxr,xxyc@ pazzpazz axbbax Tazzwaxdrozzc pizazr,izz`exrec ucza
maxtaxjroxf hixjexn pexf`c.xs;roxno A A c.


Nez m pex fkex `svyxx v.x z r `z nlix toux rgoxx.
b.cd
c pex niwzz.x t ezz;oux acd.x b `x ndizz.c cd.
x x
kex oxx c@ azz bbazz Dav uizzd pix `ezz.x pix ckox pocd c.
ma
x tax jrox f hix jex n pex f`c.xs ;rox no A A c.
Gox d ix s Lixx.v.x x x x ght axx.
b.cd x
nd dwezz.cd x cd.x lls ix n thezz.c cd.
x x x
 lizz cd ght. Ax ngebg.x zz.cd ls ox f licd.
x x
ght praxx v.c.xs x ise Hi A A m.

Thezz x  Lixx.v.x x x x ght shixx.
b.cd x
ned frozz.cd m Max rycd.x x azz.c cd.
x x nd Ex lizz.x
 zz.zax bebg.x zz.cd th gax ve bicd.
x
rth tox  thexx.v.x x  fox reruxnne A A r.Thazt wex max y praxx.v.x x x x ise Youxx.
b.cd x
wiz.cd x cd.x th thex chezz.c cd.
x x
rux bizz.x xx.b m. ax nd thez.x sezzrax phicd m.
pro
x clax imixx.x x ng acd.x nd sax yi A A ng:

+ Hozlyzz.+nh.b.x cd.x x zz v.x x x hox lyxx.
b.cd
hox lyz.cd x ca Oz Lox rd, thex Pazz.c cd.
x x
ntox crazz x toxx r, heav vezzn ax nd eaz.cd rth ax re fucd ll
o
x f Youx r gloxx ryx ax nd Youcd.xs r hox no A A r.

+ Wez ax sk Youz Oz Sozz n ox f Goxx.v.x x x d, tox keexx.
b.cd
p thex liz.cd x cafe ozf ox ux r pazz.c cd.
x x
trix azz x rch, Poxxpe Ax bbax Tazzwax droz.xs thezz hix gh priecd st.
Co
x nfix rm hixx xm ux pocd.x n hix s thro A A ne.

Aznd hizs pax rtnex r ixx.v.x zn thez lix tux rgyxx.
b.x
ox ux r hoz.cd x lycd.x rix ghtezz.c cd.
x x
ous fax thexx r Azzbbazz Dax x vizz.x d thez.cd bix shocd p.
Co
x nfix rm hixx x m ux pocd.x n hix s thro A A ne.

First Aspasmos Watos

Gaz x.x x cd.xbrixyc ed.x v.xl pixax cd.
+zc x
ggexlov x cd.x zzc axfhix.zz v cd.sexnnouxfic xs.
x v
 `xn]xpaz.vf.c.+xxr;exnov.cd cd.
zz
c  jex ,ezz.x v cd.xrex  ;yc ed.x v.xex;mehx cd.
+zc x
`n `xhmov x cd.x zzt  ouxox.zz v cd.xh `xP[oc xs.
x v x
icx  soz.vf.c.+xxp nexmev.cd cd.

xx
Azz.x v cd. axlyx louc ed.x v.x iaxAx cd.
+zc
axlyx louv x cd.x xiax  Azz.dd.v cd.ax lyx louc z iax
pi
x micd cix. `exboz.vf.cd.zzlqexn `xViwv.cd cd.
zz x
t qazz.x v cd.xjwxouc ed.x ca  `znnix`exwx cd.
+zc x
n tyxrouv.x cd.cd x cwx zz.x x cd..z] `zzmmozzn ouzzozzh naxi na A A n.


`Ax x giocd c.  `ax x giox +xx c.  `av.xx gioxx c.
Kuzqw rix oxx c cav. baxx wxx ;.
`ply+zc ryxx c.  `ox  oux raxx noxxc.
kez `yz gyx tyzc `azgixx ac cozzu dov.zv.xs x.xs x xyxx c.
Gazz x.x x cd.x brix ec ed.x v.x x l thex cd.
+zc x
 Ax ngev x cd.x z l cax rrix.zz v cd ed. thex  Goox d Newc xs.
x v
s tox  thex  Viz.vf.cd.+xx x rgiv.cd cd.
zz
n, sax yizz.x v cd ng. "Haix l Ox  fuc ed.x v.x x ll ox cd.
+zc x x
f grav x cd.x zz x ce, ax.zz v cd.x nd thex  Loc xs.
x v x x
rd iz.vf.cd.+xx s wix th youv.cd cd.

zc
Azz.x v cd. x llex luc ed.x v.x iax  ax cd.
+zc x
llex luv x cd.x x iax  azz.ss.v cd.x llex luc z iax.
He
x v  Whox  ix s boz.vf.cd.xx x rn. frov.cd cd.
zz x
m thezz.x v cd.x Fax thec ed.x v.x r bex fox cd.
+zc
re ax ll ax gezv.x cd.cd x s, sax zz.x x cd ve.. uzs aznd hazve me
+zrcyx ox n u A A s.


Hox x lycd. Hox x lyx +xx. Hov.xx lyxx.
Lozc xx rd ov.xx f hoxx sts.
hea
+zc vexx n. av.xx nd eaxx rth.
azzre fuzzll ox f Youxx r hozz lyv. Glozv.xs c.xs x ryxx .

Second Aspasmos Watos

Pizazz x.x x cd.x ggex loc ed x v c. `ex ;oux ax cd.
+zc
b Gax brix yv x cd.x zzl@ ax fhix.zz v cd.sexnnoux fic xs.
x v  `xn]xpaz.vf.cd.+xxr;exnov.cd cd.
zzc mex nezz.x v cd.x ncax  pic ed.x v.x x ax cd.
+zc x
cpax cmov x cd.x zzc@ ax ftax.zz v cd.x jroxa  `mmoc xs.
x v x
c qex n pez.vf.cd.+xx fcax jiv.cd cd.

zc  Azz.x v cd. axlyx louc ed.x v.x iaxAx cd.
+zc
axlyx louv x cd.x xiax  Azz.dd.v cd.ax lyx louc z iax
Pi`z,rizctov c pi
x mix ciz.vf.xa`ezzbozzlqexn `xViwv.cd cd.
zz x
t qazz.x v cd.xjwxouc ed.x ca  `znnix`exwx cd.
+zc x
n tyxrouv.x cd.cd x cwx zz.x x cd..z] `zzmmozzn ouzzozzh naxi na A A n.


`Ax x giocd c.  `ax x giox +xx c.  `av.xx gioxx c.
Kuzqw rix oxx c cav. baxx wxx ;.
`ply+zc ryxx c.  `ox  oux raxx noxxc.
kez `yz gyx tyzc `azgixx ac cozzu dov.zv.xs x.xs x xyxx c.
Thezz x.x x cd.x hox lyc ed.x b.x Ax ngex cd.
+zc
l Gax brix ev x cd.x zzl ax nnox.zz v cd unced. thex Goox d Newc xs.
x v
s tox thex Viz.vf.cd.+xx x rgiv.cd cd.
zz
n. Ax ftezz.x v cd.x x r thec ed.x v.x greex tix vf.
+zc x x
ng, hev x cd.x zz x x.zz v cd. strex ngthex ned hec xs.
x v x
r wix th hiz.vf.cd.+xx s sax yiv.cd cd.

zc
ng. Azz.x v cd. x llex luc ed.x v.x iax ax cd.
+zc x
llex luv x cd.x x iax azz.ss.v cd.x llex luc z iax.
Chrix v st Whox ix s boz.vf.cd.xx x rnfrov.cd cd.
zz x
m thezz.x v cd.x Fax thec ed.x v.x r bex fox cd.
+zc
re ax ll ax gezv.x cd.cd x s, sax zz.x x cd ve.. uzs aznd hazve me+zrcyz oz n u A A s.


Hox x lycd. Hox x lyx +xx. Hov.xx lyxx.
Lozc xx rd ov.xx f hoxx sts.
hea
+zc vexx n. av.xx nd eaxx rth.
azzre fuzzll ox f Youxx r hozz lyv. Glozv.xs c.xs x ryxx .

Third Aspasmos Watos

Ozuozz x x x cah Zaz,ax rix ac ed.x v.x x c pix cd.
+zc x
oux yv x cd.x zzb  `x n;ox.zz v cd.x k ax khic xs.
x v
sex nnoux fiz.vf.cd.+xx x  nav.cd cd.
zz x
f qezz.x v can `
zpjix nmix cic ed.x v. `x mpiz `zprox cd.
+zc x
drox mov x cd.x zz x c Iwx.zz v cd.x ax nnyc xs.
x v x
c pix rez.vf.cd.+xx f]x wv.cd cd.

zx
mcz
Azz.x v cd. axlyx louc ed.x v.x iaxAx cd.
+zc
axlyx louv x cd.x xiax  Azz.dd.v cd.ax lyx louc z iax
Pi`z,rizctov c pi
x mix ciz.vf.xa`ezzbozzlqexn `xViwv.cd cd.
zz x
t qazz.x v cd.xjwxouc ed.x ca  `znnix`exwx cd.
+zc x
n tyxrouv.x cd.cd x cwx zz.x x cd..z] `zzmmozzn ouzzozzh naxi na A A n.


`Ax x giocd c.  `ax x giox +xx c.  `av.xx gioxx c.
Kuzqw rix oxx c cav. baxx wxx ;.
`ply+zc ryxx c.  `ox  oux raxx noxxc.
kez `yz gyx tyzc `azgixx ac cozzu dov.zv.xs x.xs x xyxx c.
Aznd youzz x x x cd.x x brouc ed.x v.x ght. Zazchazrix cd.
+zc x x
av x cd.x zz x s thex.zz v cd.zz x priec xs.
x v x x
st gooz.vf.cd.+xx x d newv.cd cd.
zz x
s thezz.x v cd.x x bic ed.x v.x rth ox f thex cd.
+zc
fox rerux nnev x cd.x zz x r Jox.zz v cd.x x hn thec xs.
x v x x
Baz.vf.cd.+xx x ptiv.cd cd.

zc
st. Azz.xcd. x llex luc ed.x v.x iax ax cd.
+zc x
llex luv x cd.x x iax azz.ss.v cd.x llex luc z iax.
Chrix v st Whox ix s boz.vf.cd.xx x rn frov.cd cd.
zz x
m thezz.x v cd.x Fax thec ed.x v.x r bex fox cd.
+zc
re ax ll ax gezv.x cd.cd x s, sax zz.x x cd ve.. uzs aznd hazve me+zrcyz oz n u A A s.


Hox x lycd. Hox x lyx +xx. Hov.xx lyxx.
Lozc xx rd ov.xx f hoxx sts.
hea
+zc vexx n. av.xx nd eaxx rth.
azzre fuzzll ox f Youxx r hozz lyv. Glozv.xs c.xs x ryxx .

Psalm 150

Allyxx cd.cd cd xx.cd c xss.+zc louccd.
cd zz -cd.cd.ccd.c z zxaxss xs.
zz cc.c z zx ziazz xs.
zz c c zz cd.cc.  Azzllyccd.
z x zz xss.xs w xs.
xx cd.cd cd xx.cd c xss.+zc louccd.
cd zz -cd.cd.ccd.c z zxaxss xs.
zz cc.c z zx ziazz xs.
+zz cd.+cc c cd. Azz x llyvv.xx xx.
x x x x cd.x x cd.cc cd.x c xss.
xx xx.zz x cd.zz x vv.xx cd.
zz cc.+cc.-cc loux.x cd ziazz.zz cc.
xx.x c r.x r cd.zzz.zz vv.
x -x.x -x.xss -zz.zz cd.zz x c.


x Cmouxx. `exx Vnouc. ]x  qex n nyc. ex qa;ouac.xb tyx rouzz -v.  `xntaf. =a=l.
Cmouxx. `exx roc.xf qexn pic.taxxjroc.x `xntezz -v.  texfjom. =a=l.
Cmouxx. `exx rocf. `ex `xhryic. hixx jec.x xn tezz -v f.mextjwri. =a=l.
Cmouxx. `exx roc.xf kaxtac. `xp`axsaci. `xntezz tezz -v f.mextnis]. =a=l.
Cmouxx. `exx roc.xf qexn ouc.`xxcmyc.x `xncazz -v l.pixggoc. =a=l.
Cmouxx. `exx rocf. qex n ouz'acl.tyxrixoc.xn nexm ouzz -v. kux;ara. =a=l.
Cmouxx. `exx roc.xf qexn hacn.kexxmkec.xm nexm hazz -v n.,oxroc. =a=l.
Cmouxx. `exx roc.x x f qecn. haxx nkac.xp nexm ouozz -v r.gaxnon. =a=l.
Cmouxx. `exx rocf. qex n haxnkucm.baxxlocn. `ex nexcezz -x toux.`xcmy. =a=l.
Cmouxx. `exx rocf.qexn haxnkucm.baxxlocn. `x ntex  ouzz e-xslyx.louxi. =a=l.
Nifixx. nixx becn. max rouz`zcmouca tyz roux `ez`zvracn. `x m `xP[ozz -v ic. Pex nnou]. =a=l.
Doxaxx. Paxx tric. kex  U `xiwc.xx kec. `ax giwz  `zPnezz -v u.maxti. =a=l.
Ke nuxxn. kex  `ax`ic. kex  ixctouc `e`wnac twn `e`wnwn@ `amyn.


Ax x x.z (a)zllycc.cdd.w x x x cd.x x x.louc ziacd.
z c.x x x.x x x Azzllyx x.v.x cd.c w xs.x louxx.
v.zx.e x ziacc.cdd.w x x x cd.x x x.c z Docd.
x -z w z vf.c x zaxazz cizz.+ `ox c x xsss :ezzozc `yzmwzz.cddn.


Ax x x.z (a)zllycc.cdd.w x x x cd.x x x.louc ziacd.
z c.x x x.x x x Azzllyx x.v.x cd.c w xs.x louxx.
v.zx.e x ziacc.cdd.w x x x cd.x x x.c z Picd.
x -z w z vf.c za`woux vazz Pezznnoux c x xsss ]zz pezz.cdd.
Allyzzlouzziaz.(cd.+vv.)2 zz ed.zz cdd.
Iycouc Pi`,rictoc Psyri `mV] cwtem `eron ouoh nai nan.

Je Efesmarouwt

Jex cd cd.x  `f `x cmazrwzoux.cd cd  A A t.
`zznjez  `zViwz.+x xs x.bg t nezm `zPsycd.
x
rix nez cd.x cd.x zzm `Piz `zpnex.cd cd  A A.
zz
umax  Ez.+x xs x.bg z;ouzacd.
x x
b@ }z cd.x cd.x `zztrix ax.cd cd  A A.
zz
c ex tjyz.+x xs x.bg k `ex bocd.
x
l@ teznouzwcd.x cd.x zzst `x mmox.cd cd  A A.
zz
c tex n]z.+x xs x.bg `wzouz nacd c.

Efemepsha Ghar

`zFezm`zpsaz gax xs r qex n oux.x x mex ;myiv.
cd.
ov uox zzh ouzzdizzkexx.x x x ox n pev.
x
ezz;rev n. hwx c `ex Vnouzz xx]zz `ntax x x `x vmyiv.
x
`zzP[ov ic. vyx ezztsovv p. qex x x n `xtvezz.

Pe
zzfrazzn hox xs lj ox uox h `x f `x cmazrwzouv.
x zz
t qev n. rwx zzouxx `zznnyz.ex x x ;oux av.
x
b `x etev. vax zzi pecc `z.Vnoux x ]x `x Viwv.
x zz
t nev m. `x zzPsyzzrizz nezzm Piz.`pnex x umax e;oux azzb.

O
zuozh `zntezn]z`wz oux xs `x n]x.x x cex mnev.
x
Mazzriv.x azz ]cc.;ex `ox x x tox kov.
x
c@ ]zzmav h. `x zzcnoucc ]z. `n `x x x ckyx nyv.
x zz
piv. `ax zzhoxx `zzn`ax lyx x x ;ix nozzc.

O
zuozh `znteznwx xs s `ex box.x x l ryx twv.
x zz
c qev n. oux zznicc s]z. `mmex x x tcax i`ev.
x
jezz ,ev.rex zz necc `wx ]x x x pax r;ex nozcaozuozzh `zzP[ox icx sox p nex mezz.