Glorifications Hymns

Praise God in all His saints. Alleluia.

Tunes > Annual > Praises: A Pekran

A Pekran

Azz z x x.w x w ed.
x xs cs.x v.v x w ed.
x cdd.+zzcdd.zzw -bb.


pe
zx xx.xx A kraxxs.
zzcdd e xs.zx zzc zzc zzc
n ec.
zz z x x.w x w ed.
x xs cs.x v.v x w ed.
x cdd.+zzcdd.zzw -bb
r.


nizx xx.xx A s]xxs.
zzcdd e xs.zx zzc
qezzc n `zzc t,wc.
zz z x x.w x w ed.
x xs cs.x v.v x w ed.
x cdd.+zzcdd.zzw -bb.


razx xx.xx A  `n<yxxs.
zzcdd e xs.zx zzc zzc zzc
mic.


`wx.z zz pizzmax kac.
zz z x x.w x w ed.
x xs cs.x v.v x w ed.
x cdd.+zzcdd.zzw -bb.


rizx xx.xx A oxxs.
zzcdd e xs.zx zzc zzc zzc c
c.


piz`ax gix oc c ex ttax iyoux t qex n nix `ax giox c tyx rouzz.
cd cd xx.cd ced edd  A A.
(zz c x.cc.)2
xx cd cd xx.cd ced edd  A A.
xxs  A zz.zqw xx xx xx.ced.zqw cd ced.zqw xx.xs.zrff zz.
xxs  A zz.zqw xx xx xx.ced.zqw cd ced.zqw xx.xs.vv.c edd.z cc.
cc.x xx xx xx.ced.zqw zzz ced.


(pezniwxx t ec ;ouzazvf b.)2
pezniwx t ez;ouzax b `x ndix kex ozc azbbaz Azntwx nix ozc pizazr,yzqozc `zntez nizmox nax ,ocd c. pix mex nryx t `zntez Pi`zz,rix ctozz.
cd cd xx.cd ced edd  A A
c.


<e
zrexx  pex k `x mhazzzu. ez;mezh `zn. ,azrixx cmazz.
,ezrex  pex kcwx max  ex ;oux azzb.
vyzex tax fbezbiz nazn `ezbox l `x nqyx tf `znjez oux taz` z [ox  `znswznix  nix bezz.
cd cd xx.cd ced edd  A A
n.


Ma
z]zhox. `ex Pi`x ,rix ctozzc Ezmmaznouzzyzz.
hiznax  `zntezf,ax nex nnox bix  nax n `ex bozzl.

(A
znox k pix hyzkiz piz`azlax.,yzzctocd c.)


A
x lyc c ;ox c gacd.x x v zzr.
qex n oux.c xs rd x.c xs.
x x -v.x x
mex ;myizz.
ax fkic zm `ex `x qryicd.x x bg.
x x.-v.x
`e+x pax hy+zzt

`
znje pec kezr `x vmex u`ic x -ed +ed.
x
ex ttax iyouz vf.ed x.
x
t  `wx  pizz.x `ac c gix ocd.
x x va
c azz.bbaz Azntwx.-v.x x nix ozzc.


A
x c znox k pix hycd.x x v kizz.
Pix ax.c xs.rd x.c xs.
x x -v.x
lax ,yx ctozzc.
qza pizax tezm`zpsaz `ez;rix cacd.x x v jizz.
`ex pex.-v k. max ka+x rix cmo+zzc.

eizwc c s ex boc x -ed +ed.
x x
l ex ijwz vf.ed x.x  `x mmozzc.
jex  ,ec c rex  nacd.x x vak wzz.
Pix ax.-v.x x gix ozzc.


W
x ouc c `nix acd.x x bg tk.
qex n oux.c xs.rd x.c xs.
x x -v.x x
mex ;myizz.
pex niwc.zt ex ;oux acd.x x v b azz.
bbaz Azntwx.-v.x +x nix o+zzc.

jez  ax kezrkaztax vrox nic x -ed +ed.
x x
n `x mpaz vf.ed x.x ikox cmozzc.
`x nec c vlyx oucd.x x va nezzm.
niz `z,ryx.-v.maz ez;nax cix nizz.


W
x ouc c `nix acd.x x bg tk.
qex n oux.c xs.rd x.c xs.
x x -v.x x
mex ;myizz.
pex niwc.zt ex ;oux acd.x x v b azz.
bbaz Azntwx.-v.x +x nix o+zzc.

jez ac c k`ix ric x -ed +ed.
x x
 `x nhaz vf.ed x n`x svyx rizz.
qex n pec c kmox nacd.x x bg c.
tyzrizox.-v.x n ex ;oux azzb.


Ma
x rec c nsex nacd.x x bg n.
qex n oux.c xs.rd x.c xs.
x x -v.x
`x cpoux dyzz.
ex qouc c n `ex pecd.x x bg k.
mox nax.-v.x +x ctyx rio+zzn.

hiznac  `zntex n. `x [ic x -ed +ed.
 `x noux taz `z[oz vf.ed za `znnex nswx nizz.
ox uocah `zntex njix micd.x x v  `zzn.
oux nax.-v i. qax tex n `x p{ozzic.


Tw
x bh `c c m `x p{ocd.x x bg ic.
`ex `hryix.c xs.rd x.c xs.
x x -v.x x
 `ex jwzzn.
pex niwc zt ex ;oux acd.x x bg b.
`x ndix.-v.x +x kex o+zzc.

pizac c gix oc x -ed +ed.
x x
c ax bbaz vf.ed x. Ax ntwx niozzc.
`zntezf,ac c  nex nnocd.x x bg.
bix  nax.-v.x x n `ex bozz.