Annual Hymns

"For Thou Thyself art He who offers and is offered,
who accepts and is distributed" (Prayer of the Cherubic Hymn)

Tunes > Annual > Vespers: Deacon Response for the Litany for the Oblations

Response for the Litany for the Oblations

Twzzbh `ex jex n nyzz.ezqwatfiz  `cd m`zzvrwx ouzzz.w x cd s.
`znnizz;ux cizz cd.cd.zqzax nica `zprozzcvox razzz.w x cd.
nizz`azzpazz cc r,yzzz. nix nex h nica `zc;ozzinoux fizzz.w x cd.
nizz `zckezpazzcmaz nizjwzzm `x nwzzzs.
nizkuzmizllix ozn `zntezz. pix max `znezrswzzoux sizzz.w x cd.


hizznaz `ntez Pi `zz,ri+zzctozzc Pezznnouzz]z.  ]x sex bicd wzz nwx ouzzz.w x cd.
qezzn Iezrouzcazz cc lyzzzm.  `nte  `x tveza `zntezf,ax  nex nnox bix nazz.zqedd cdd n.
`ezzz.zqw cd x cdd.vv boxs.z-cc.
z xss xs x.z x.z xs xs.xx c ed cd  
l.