Annual Hymns

"For Thou Thyself art He who offers and is offered,
who accepts and is distributed" (Prayer of the Cherubic Hymn)

Tunes > Annual > Liturgy of the Word: Apetjeek Evol

Apetjeek Evol

Aw pexx.c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z
tjyx k `ex bovv l@


`
znjez pix `x cmouzz. touz lozgoux  pex fiwzzt.
`iz azfz[izcazrzxz hwx c rwzmiz  `x ntexx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z x
lix ovv c.


Do
zxax  pax trizz. kex  `x Uiwzz.
kex  ax gix wz  `zPnexx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z x
umax tivv .


A
zpex tqex lqwzzlf. nax u `ex rozzf@
a
zpex tqex lqwzzlf. sox p nezmwztezzn@
a
zpex tqex lqwzlfz azsfz hix jex n pixx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z x
`ctax urovv c.


Ke
z nux n kez `az`izz. kex  ix c touzzc.
`ez`wx nax c twx n `ez`wznwxx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z x
n@  `ax myvv n.


:a
x x i tezz.  ]znox `yx tezz.
;ax x i tezz.  ]zcex byx roczz@
]
z `zprozckuznizcyx c twz moznwxx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z
 `x <rix ctovv c.


`E
zrex piz `zcmouza `zn}`ztrizax c ez;ouzazzb@
`E
zrex piz `zcmouza `zn}`ztrizax c ez;ouzazzb@
`
zViwxt nezm `zPsyzriz nezm Pi`zpnexx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z x
umaz e;ouzavv b.


`E
zrex  piz `zcmouza  `zn]z;ez`ox tox kozzc@
`E
zrex  piz `zcmouza  `zn]z;ez`ox tox kozzc@
Ma
zrix az  `z;mazu `znIyzcouzc Pi`xx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z x
,rix ctovv c.


`E
zrex  piz `zcmouza  `zmpeznpaztrix ax r,yzzc@
`E
zrex  piz `zcmouza  `zmpeznpaztrix ax r,yzzc@
`
zniwx t ezttaziyouzt `znazr,iz`ex rezucz pazpaz ax bbaxx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z
Sex noux ]vv .


`E
zrex  piz `zcmouz  `zmpeznmytropox lix tyzzc@
`E
zrex  piz `zcmouz  `zmpeznmytropox lix tyzzc@
`
zniwx t ezttaziyoux t ax bbaxx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z
Az;aznax ciovv c.


`E
zrex  piz `zcmouz `zmpezn`ezpix ckox pozzc@
`E
zrex  piz `zcmouz `zmpezn`ezpix ckox pozzc@
`
zniwx t ezttaziyoux t ax bbaxx.
c w xx.c edd.
w z c c.w z c.z c c.
w x v zqw x.c xss.
cd c z x
Dax uivv d.