Papal Hymns Hymns

Tunes > Annual > Procession: Ekesmarwout

Ekesmarwout

`zK `zc cmazc.cc rwouzz.zc t `azz cd.
x
lyzc x .x ;wzc.zc c nezc m Pex.x kiwzc t `zc n`azz.cd.
x
gazc x.x ;ozc.zc c nezc m Pi`x pnezz.cd.
x
umazc  ex ;oux axx.v cd.
zc
b jezc  ax.x k`izc  ax kcwx ]zz.cd.
v v.
`zzmmocc n.In the presence of the pope, the following verse is chanted:
Hix tex n nic.c `ex u,yc.  `zntez pezniwzt ezttazi`youzt `znazr,iz
`ezrex uc pazpaz azbbaz Tazwac.c zzdroz x xs c.
`x P[oxx.x ic azriz `x.zzhmox x t nazzn `zzmpix ,wx  `exx.
box l `x ntec.c  nex nnox bizz.


In the presence of a bishop, the following verse is chanted:
Hix tex n nic.c `ex u,yc.  `zntez pezniwzt ezttazi`youzt `znazr,iz
`ezrex uc pazpaz azbbaz Tazwazdrozc.
nezm pezniwzt `zn`ezpizckozpoz c ax bbac.c  Dazzuiz x xs d.
`x P[oxx.x ic azriz `x.zzhmox x t nazzn `zzmpix ,wx  `exx.
box l `x ntec.c  nex nnox bizz.


In the presence of bishops, the following verse is chanted:
Hix tex n nic.c `ex u,yc.  `zntez pezniwzt ezttazi`youzt `znazr,iz
`ezrex uc. pazpaz azbbaz Tazwazdrozc.
nezm nezniwz] `zn`ezpizckozpoz c. niz eztkyc c. nezzmaz x xs n.
`x P[oxx.x ic azriz `x.zzhmox x t nazzn `zzmpix ,wx.  `exx.
box l `x ntec.c  nex nnox bizz.