Kiahk Hymns

Listen, O daughter, Consider and incline your ear;
Forget your own people also, and your father's house;
So the King will greatly desire your beauty; Because He is your Lord, worship Him.

Tunes > Watos > Liturgy: First Aspasmos Watos

First Aspasmos Watos

Ga x xx. xx xx xxxc.xxbrixxy xxx zzx.xx xxxx.xxl pixxaxx xxxc.
+xcxx xxggexxlo xxxx xx xxc.xx xcc axxfhixx.xc xxxx xxxc.sexxnnouxxfixxx xxc.
xx xxxx `xxn]xxpax.xxxxc.xxx.+xcxcr;exxnoxxxx.xxxc xxxc.
xc c  jexx ,exc.xx xxxx xxxc.xxrexx ;yxxx zzx.xx xxxx.xxexx;mehxx xxxc.
+xcxx xx `n `xxhmoxxxx xx xxxc.xx xct  ouxxoxx.xc xxxx xxxc.xxh `xxP[oxxx xxc.
xx xxxx xxicxx sox. xxxxc. xxx. +xcxcp nexxme xxxx. xxxc xxxc.


xc xc Axc.xx xxxx.xxxc. axxlyxxlouxxx zzx. xx xxxx.xx iaxxAxx xxxc.
+xcxx axxlyxxlou xxxx xx xxxc.xx xx iaxx A xc.+xc.xxxx xxxc.axx lyxxlouxxx x iaxx
pixxmixxxc cixx. `exxbo x. xxxxc. xxxc.xclqexxn `xxViw xxxx. xxxc xxxc.
xc xxt qaxc. xx xxxx xxxc.xxjwxxouxxx zzx.xx xxxa `xnnixx`exxwxx xxxc.
+xcxx xxn tyxxrouxxxx. xx xxxc. xxxc xx cwxx xc.xx xx xxxc..x] `xcmmoxcn ouxcoxch naxxi nawcn.


`Axx xx gioxxxc c. `axx xx gioxx +xcxcc.  `axxxx.xcxc gioxcxc c.
Kuxcz rixx oxcxc c caxxxx. baxcxc wxcxc;.
`ply+xcxx ryxcxc c.  `oxx ouxx raxcxc noxcxcc.
kex `yx gyxx tyxc `axgixcaxcc couxc doxxxx.xcxxx.xxc xx.xxc xx xyxcxcc.
Gaxcxx.xx xx xxxc.xx brixx exxx zzx.xx xxxx.xx xxl the xx xxxc.
+xcxx xx
 Axx ngexxxx xx xxxc.xx x l caxx rrixx.xc xxxx xxxc ed. thexx  Gooxxd New xxx xxc.
xx xxxx s toxx  thexx  Vix.xxxxc.xxxc.+xcxc xx rgi xxxx.xxxc xxxc.
xc n, saxx yixc.xx xxxx xxxcng. "Haixx l Oxx fuxxx zzx.xx xxxx.xx xxll o xx xxxc.
+xcxx xx xx f graxxxx xx xxxc.xx xc xxce, axx.xc xxxx xxxc.xx nd thexx Lo xxx xxc.
xx xxxx xx xx rd ix. xxxxc. xxxc. +xcxc s wixx th you xxxx xxxc xxxc.


xcxx A xc.xx xxxx.xxxc.xx llexx luxxx zzx. xx xxxx.xx iaxx axx xxxc.
+xcxx xx llexx lu xxxx xx xxxc.xx xx iaxx a xc.+xc.xxxx xxxc.xx llexx lu xxx x iaxx.
He
xx xxxx Whoxx ixx s box. xxxxc.xxxc.xcxc xxrn.fro xxxx.xxxc xxxc.
xc xx m thexc xx xxxx xxxc.xxFaxx thexxx zzx.xx xxxx.xxr bexx fo xx xxxc.
+xcxx re axx ll axx gexcxxx. xx xxxc. xxxc xx s, saxx xc.xx xx xxxcve. . uxs axnd haxve me+xrcyxxoxx n uwcs.


`Axx xx gioxxxc c. `axx xx gioxx +xcxcc.  `axxxx.xcxc gioxcxc c.
Kuxcz rixx oxcxc c caxxxx. baxcxc wxcxc;.
`ply+xcxx ryxcxc c.  `oxx ouxx raxcxc noxcxcc.
kex `yx gyxx tyxc `axgixcaxcc couxc doxxxx.xcxxx.xxc xx.xxc xx xyxcxcc.