Kiahk Hymns

Listen, O daughter, Consider and incline your ear;
Forget your own people also, and your father's house;
So the King will greatly desire your beauty; Because He is your Lord, worship Him.

Types > Psalm Readings > Liturgy: Third Sunday's Psalm (Psalm 85:10-11)

Third Sunday's Psalm

A xc lly xx lou x xx. zz xcx. xczx xxc.
xx xx. xxxx. x xxxc. xx -xxxx. xx xxxc.
+xc xxx. zz xxxc.
ia xxxc. xx Axx llyxx. xx xx.
+xc xxx. zz xx louxx iaxx. A+xxxc. x lly xxxc. xxlouxx iaxxx zz Axx llyxlouxiaxc.

Ouxnaxi  nexm  ouxmex;myixx. axu`i`exboxl `ex `xhrexn noux. `exx ryxx ou xxx. zz xxxc.
ouxdixkex`oxcuxnyx nexm ouxhixryxnyx. auxsexp toxtoux. `xnnoux`exryxoux.

Axc. xx llyxx. xx xx.
+xc xx. zz xx louxx iaxx. A+xxx. xllyxxxc. xx louxx iaxxx. zz Axx llyxlouxiaxxc.


}xmex;myix  axcsaxxi. `exboxlqexn `xx pkaxxhi xxx. zz xxxc.
]x dixkex`oxcuxnyx. axcjouxst `exbo+x l qexn `xtvex.

Axc. xx llyxx. xx xx.
+xc xxx. zz xx 
louxx iaxx. A+xxxc. xllyxxxc. xx louxx iaxxx zz Axx llyxlouxiaxc.
A xc lle xx  lu x xx. zz xcx. xczx xxc.
xx xx. xxxx. x xxxc. xx -xxxx. xx xxxc.
+xc xxx. zz xxxc.
ia xxxc. xx  A xx  lle xx. xx xx.
+xc xxx. zz xx  lu xx  ia xx. A+xxxc. x lle xxxc. xx lu xx ia xxx zz  A xx  llexluxia xc.


Me
xrcyx axnd truxx th. axre mext  to+xx gexxthe xxx. zz xxxc r.
Ri
xghteouxsnexss axnd  peaxxce. haxve ki+x ssed eaxch oxthexr.
A
xc. xx  lle xx. xx xx.
+xc xx. zz xx  lu xx  ia xx. A+xxx. x lle xxxc. xx lu xx ia xxx. zz  A xx llexluxia xxc.Truxth haxs spruxng ouxt. o+xx f thexx ea xxx. zz xxxc rth.
A
xnd rixghteouxsnexx ss. haxs looxked do+x  wn froxm heaxvexn.
A
xc. xx  lle xx. xx xx.
+xc xxx. zz xx 
lu xx  ia xx. A+xxxc. x lle xxxc. xx  lu xx  ia xxx zz  A xx  llexluxia xc.