Epiphany Hymns

"This is My beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him!" (Matthew 17:5)

Types > Verses of Cymbals > Matins: Verses of Cymbals

Verses of Cymbals

Kurie `ele`ycon.

Te
zznouwzzst. `zm`zviwc c t. nezm `zpsyv.c riz.
nex x zqe m piz`pnec.x x umaz e;ouax b.
,ezrez ]zekklyzciaz  `pyiz `zntez nizac ggezlocd c.


<ezz zrez ]c c.zpazr;ev.x nozc
eztax x zqe cmezc pec.x x ncwztyx r.
,ezrez Gazbrizyx l. eztazfhizseznnouc fiz nacd c.


<ezz zrez Mic c.z,azyv.v l.
pix x zqw azr,yzac.x x ggezlox c.
,ezrez pijouzt `zftoux. `m`zprezcbuc tezrocd c.


<ezz zrez ni,ec c.zrouzbiv.v m.
,ex x zqe re nicec.x x razvix m.
,ezrez nitazgmaz tyzrouz  `nezpouzrac nizocd n.


<ezz zrez Iwc c.zaznnyv.v c.
pix znizs]zqw  `zm`zproc.x x drozmox c
,ezrez pimyzt `zcnax u. `znazpoc ctozlocd c.


<ezz zrea pezniwc c.zt Mazrkov.v .
pi
x x zqw ezuazggec.x x lizctyx c
pizrezfjwzr ezbox l.  `zntez nic dwzlocd n.


<ezz zrez Ctec c.zvaznov.v c.
pix x zqw sozrp `zmmac.x x rtuzrox c.
,ezrez Gewzrgizox c. picizouz `zntez hax naztozouicd.


<ezz zrez p,oc c.zrozc tyv.carf
`
zntex x zqe  nizmac.x x rtyzroux c
,e
zrez abba Azntwzniz  nezm pisozmt Makac rizocd c.


<ezz zrez p,oc c.zrozc tyv.ca rf
`
zntex x zqe  nizctac.x x urozvozrozc
,e
zrez nyez;ouazb tyzrouz.  etazuraznax f `zm`zp[ocd ic.


Hizz ztezn nouc c.zezu,yv.ca
Piz`,ryx x zqe ctozc pec.x x nouzroza
azriz ouznazi nezmax n.  qezn tezkmec touzrocd.


Je vazi pez pasyzriz pac c.zmeznriv.c t
`e
ztax  taz `z'uzqw ,yz ]zmac.c ]z  `znqyztf
a
zfezrpazouwzs cwztezm `zncwx f@
je
z `zn;ozf pe pirec ftaznqocd.


:ezlyzl `m`vry] `znhac c.znhizyv.c b
`w
z piIox zrdaznyzqe zc nec.x m pezf`zdrizmozc
je a`fi
z sazrozk `nje pizhizyx b@
vyet`wli `m`vno
zbiz `mpix zkozcmocd c.


Ourazn `znsouzsouz pec c.z pezkrav.c n
`w picu
x zggeznyzqw c `znEzmmac c znouzyzl
`
zn;ozk ouznis] qen nye;ouab tyzrouz.
Iwzaznnyzc pizrex zf]zwcd mc.
Lord have mercy.

Wez wozrshizzp. thez Fazthec c r. aznd thez Sov.v n.
ax x zqe nd thez Hoc.x zlyz Spizrix t.
haix l toz thez Chux rch. thex  houx se ozf azngecd ls.


Hazz x il toc c. thez Vizrgiv.v n.
whox  gax ve bizqw rth toz ozuc.x x r Sazviox r.
hazil toz Gazbrizezla who annouznced toz hex r thez Goozd Necd ws.


Hazz x il toc c.z Mizchaev.v l.
thex x azqe zrchac.x x zngex l.
haizla to the twezntyz foux r. prex.zsbyztecd rs.


Haizzl toz thez chec c.zruzbiv.v m.
hax il tox  thezqe z sec.x x razphix m.
haizl toz azll thez hox sts. ox f thex z heazvecd ns.


Haizz x l toc c.x  Jov.v hn.
thex x  greazqe zt foc.x x reruznnex r.
haix l tox  thex. twex lve ax.zpozstlecd s.


Haizzl tox  oc zux r fazthezr Mav.v rk.
thex x zqe  Ezvac.x x ngezlix st.
thex  dezstrozyex r. ox f thex.z izdocd ls.


Haizz x l toc c.z Stezphev.v.
x
n thex  fizqe zrst mac.x x zrtyx r.
haix l tox  Geoc rge. thex  mox.zrnizng stacd r.


Haizzl toz thez whoc c.zle choiz (e)v.v r.
ox x zqe zf thec.x x  mazrtyzrsa
haizl toza Abba Aznthoznyx. aznd thez threex. Mazcazriicd.


Haizzl toz thez whoc c.zle choiz (e)v.v r.
ox x f thezqe z croc.x x ss beazrex rs.
haizl toz azll thez sax ints. whoz hazve pleac sed thez Locd rd.


Throuzz x gh theic c.zr prazyev.v rs.
Ox x Chrizqe zst oc.x x uzr Kiznga
hazve mezrcyz uzpozn ux s. ix n Youc r kizngdocd m.


Thizs izs Myz bezlozvezd Sozn izn whox m Ix  av.x m pleax sed.
Hev  hazqe s pezrfoc.x x rmed Myz wix ll.
ox bex y Hizm fozr Hez izsa the Gix.vezr ozf Licd fe.


a
Rejozice azs lax mbs Oxa Jozrdazn aznd youzr wizldezrnev.x x ss.
fo
x r uzntoz yozqeau hazs coc.x x me thez lax mb.
whox  tazkes azwax y. thez sizn ox zf thez wocd rld.


Azz proux d nac c me. izs youzr nav.v me.
Ox z kiznsmazqwan ozf Izmmac.x x nuzex l.
Youz azre greazt azmoznga all the sax ints. Ox  Jox hn thec  Bazpticd st.

123movies