Great Lent - Weekdays Hymns

Types > Verses of Cymbals > Matins: Verses of Cymbals

Verses of Cymbals

Kuzzrizz x ws ws.zvf.
zz ed.cc zc
e `elezz.
zrf.zrf.zvf.zz w ze z xx.
zrf w xx.x x xx.zz c c w ed.
zrf w xx.+x x c z x cd.
+x cd.c c w xs.z x z.z -n.w cd.
x x x.x cd.
-cc.
`yzrf x cox xs.
zx w xs.zqw x.+xs.z cd.
z c.ze x x.x zrf.z x cd.
zx w xs.zqw x.+xs.z cd.
z c.ze x x.vf.
xx ws.x x.x xx.
w w zz.x x.w w zz.
x x.x.x +xx.
zrf w xx.z c.x x x.
z x w xs.zrf c ed.cd.
ze cd.z x ed w x.c w x.z w x.zzz.
x x.x xx
n.

Ez;reznhwx x c `erozz.x k@
ne
zm Pezkiwzt `zn`ax x ga;oc@
nem Pi`pneuma e;ouab@ je ak`i
z azkcw] `zmmox n nai nazzn.

123movies