Nativity Hymns

"The Lord has said to Me, 'You are My Son, Today I have begotten You.
Ask of Me, and I will give You The nations for Your inheritance,
And the ends of the earth for Your possession.'" (Psalm 2:7-8)

Types > Verses of Cymbals > Matins: Verses of Cymbals

Verses of Cymbals

Kurie `ele`ycon.

Te
zznouwzzst. `zm`zviwc c t. nezm `zpsyv.c riz.
nex x zqe m piz`pnec.x x umaz e;ouax b.
,ezrez ]zekklyzciaz  `pyiz `zntez nizac ggezlocd c.


<ezz zrez ]c c.zpazr;ev.x nozc
eztax x zqe cmezc pec.x x ncwztyx r.
,ezrez Gazbrizyx l. eztazfhizseznnouc fiz nacd c.


<ezz zrez Mic c.z,azyv.v l.
pix x zqw azr,yzac.x x ggezlox c.
,ezrez pijouzt `zftoux. `m`zprezcbuc tezrocd c.


<ezz zrez ni,ec c.zrouzbiv.v m.
,ex x zqe re nicec.x x razvix m.
,ezrez nitazgmaz tyzrouz  `nezpouzrac nizocd n.


<ezz zrez Iwc c.zaznnyv.v c.
pix znizs]zqw  `zm`zproc.x x drozmox c
,ezrez pimyzt `zcnax u. `znazpoc ctozlocd c.


<ezz zrea pezniwc c.zt Mazrkov.v .
pi
x x zqw ezuazggec.x x lizctyx c
pizrezfjwzr ezbox l.  `zntez nic dwzlocd n.


<ezz zrez Ctec c.zvaznov.v c.
pix x zqw sozrp `zmmac.x x rtuzrox c.
,ezrez Gewzrgizox c. picizouz `zntez hax naztozouicd.


<ezz zrez p,oc c.zrozc tyv.carf
`
zntex x zqe  nizmac.x x rtyzroux c
,e
zrez abba Azntwzniz  nezm pisozmt Makac rizocd c.


<ezz zrez p,oc c.zrozc tyv.ca rf
`
zntex x zqe  nizctac.x x urozvozrozc
,e
zrez nyez;ouazb tyzrouz.  etazuraznax f `zm`zp[ocd ic.


Hizz ztezn nouc c.zezu,yv.ca
Piz`,ryx x zqe ctozc pec.x x nouzroza
azriz ouznazi nezmax n.  qezn tezkmec touzrocd.


Pijeznmizciz  `zmpar;ec c.znizkov.c n
o
zuox h niznazkhizz `m`zpnezumac.x x tizkozn
ou
z `zsvyzriz `mparazdozzox n
kata
z niz`cmyx. `m`zprozvyx ztizkocd n.


<e
zz zrez Byc c.z;lezev.v m.
`x ztpozlizzc `znni`zproc.x x vyztyzc
;y
z`eztazcmezc Pi,ryctouzc `znqyx tc
pi
zmazh`zcnazu `x zn`Azdacd m.
Lord have mercy.

Wez wozrshizzp. thez Fazthec c r. aznd thez Sov.v n.
ax x zqe nd thez Hoc.x zlyz Spizrix t.
haix l toz thez Chux rch. thex  houx se ozf azngecd ls.


Hazz x il toc c. thez Vizrgiv.v n.
whox  gax ve bizqw rth toz ozuc.x x r Sazviox r.
hazil toz Gazbrizezla who annouznced toz hex r thez Goozd Necd ws.


Hazz x il toc c.z Mizchaev.v l.
thex x azqe zrchac.x x zngex l.
haizla to the twezntyz foux r. prex.zsbyztecd rs.


Haizzl toz thez chec c.zruzbiv.v m.
hax il tox  thezqe z sec.x x razphix m.
haizl toz azll thez hox sts. ox f thex z heazvecd ns.


Haizz x l toc c.x  Jov.v hn.
thex x  greazqe zt foc.x x reruznnex r.
haix l tox  thex. twex lve ax.zpozstlecd s.


Haizzl tox  oc zux r fazthezr Mav.v rk.
thex x zqe  Ezvac.x x ngezlix st.
thex  dezstrozyex r. ox f thex.z izdocd ls.


Haizz x l toc c.z Stezphev.v.
x
n thex  fizqe zrst mac.x x zrtyx r.
haix l tox  Geoc rge. thex  mox.zrnizng stacd r.


Haizzl toz thez whoc c.zle choiz (e)v.v r.
ox x zqe zf thec.x x  mazrtyzrsa
haizl toza Abba Aznthoznyx. aznd thez threex. Mazcazriicd.


Haizzl toz thez whoc c.zle choiz (e)v.v r.
ox x f thezqe z croc.x x ss beazrex rs.
haizl toz azll thez sax ints. whoz hazve pleac sed thez Locd rd.


Throuzz x gh theic c.zr prazyev.v rs.
Ox x Chrizqe zst oc.x x uzr Kiznga
hazve mezrcyz uzpozn ux s. ix n Youc r kizngdocd m.


Thez vizrgiznazl bic.x rth aznda spiritual pav.v ngs.
ax pazrazdozqe xizcac.x x l wozndex r.
azccozrdizng toz thex.
prozpheztic c vozicecd s.


Haizz zl toz Bec c.zthlezhev.v m.
thec  ciztyzqe z  oc.x zf thez prozphex ts.
izn whizch Chrizst wazs box rn.
thez Sezcoc nd Azdacd m.

123movies